Dela

Länkar

Citat

Möjligheten att skapa digitala tvillingar av hela städer är unik i Sverige. På så sätt kan vi effektivisera och skapa beslutsunderlag för byggnader, infrastruktur och grönområden. Idén är att kunna skala ännu större och göra digitala tvillingar över hela länder. Aldrig tidigare har vår bransch enats i ett så stort samarbetsprojekt och delat kunskap med varandra. Vi ska hitta ett gemensamt språk för att jobba med digitala tvillingar, det känns riktigt bra att vara med
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
En del av lösningen är att få in fler gröna och blå ytor i staden. Det innebär till exempel att man skapar parker, kanaler och dammar som tillsammans fångar upp regnvatten och leder det ut från staden på ett smart sätt som inte medför skador. Samtidigt som staden blir mindre sårbar för skyfall och översvämningar, uppstår fler ekosystemtjänster i och med renare luft och rekreativa ytor att leva i.
Henrik Bodin Sköld, expert på översvämningshantering på Ramboll
Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt. Vi kommer att ha stor nytta av att vi gör liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och kan dela erfarenheter mellan projekten. Resultatet blir på sikt ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring.
Anna Forslund, client director på Ramboll
Det är ett otroligt viktigt och spännande projekt både nationellt och regionalt för Västsverige. Den nya järnvägen kommer att förenkla vardagen för många människor och skapa förutsättningar för fler att resa snabbare och mer hållbart.
Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll i Västsverige
Det vanliga när man gör en barnkonsekvensanalys är att utreda barnperspektivet, vilket innebär att man utgår från teori och forskning om barnens och de ungas plats i samhället. Vi ger alltid rådet till våra kunder att även titta på barnens eget perspektiv genom att ha dialog med de barn och unga som berörs.
Charlotta Östholm, planarkitekt på Ramboll.
En av de viktigaste insatserna är den workshop vi genomfört tillsammans med Kunskapsskolans elevråd där även en representant Stockholms stad fanns med på plats. Stadens vision, om en mer levande stadsmiljö, uppnås bäst när de unga får vara med och komma till tals om sina upplevelser och förväntningar.
Anthon Georgsson, trafikplanerare på Ramboll
- Fastigheter står för mer än 40 procent av den globala energiförbrukningen och så mycket som en tredjedel av växthusutsläppen. Det är därför glädjande att det finns en trend för hållbara byggnader som går spikrakt uppåt.
David Lindgren, ansvarig för hållbarhet på Ramboll
Att vara med om att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser för Sverige motiverar mig. Det är inte enbart ett tekniskt intresse utan även en stor samhällsfråga. Det är både roligt och motiverande att arbeta på ett företag där värderingarna är så tydliga och närvarande i vardagen.
Simon Jansson, energichef på Ramboll i Sverige
Simon jobbar fokuserat med att öka våra marknadsandelar inom energi. Det är ett prioriterat område för oss och med Simon i ledningen kan vi öka ytterligare och dessutom vara i framkant när det gäller att utveckla nya arbetssätt och nya tjänster.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
Vi har lyssnat på de som använder appen och läst varenda kommentar i alla kanaler. Den absolut vanligaste feedbacken var att användarna ville ha med fler städer och rundor, vilket vi tycker är superkul! Vi vill skapa ett nytt sätt att tillföra glädje till träningen där ShapeRunner både kan inspirera till att springa Ramboll Stockholm halvmaraton och göra vardagsträningen roligare.
Carmen Wargborn ansvarig för sponsring på Ramboll
Som samhällsrådgivare kan vi skapa riktigt och långsiktigt värde för invånarna, i det här fallet Sveriges fyra miljoner löpare. Vi kombinerar kreativitet och kunskap för att skapa mer glädje i löpningen och få fler att motionera.
Carmen Wargborn, ansvarig för sponsring på Ramboll
Vårt sätt att jobba minimerar störningar för trafikanter och skapar en trafiksäker arbetsmiljö, vilket också Trafikverket lyft fram som en starkt bidragande faktor till att de väljer att fortsätta samarbetet. Trafikanterna ska förhoppningsvis inte märka något eftersom det handlar om att rätt underhållsåtgärd ska kunna sättas in på rätt plats och i rätt tid
Virgilio Pérez, uppdragsansvarig på Ramboll
Digitala tvillingar, BIM och AI ger ökad effektivitet som innebär att vi kommer att kunna leverera mer kundvärde. Vår kompetens fortsätter att vara viktig men behöver kompletteras. Kunskapen måste kodas och paketeras, IT-infrastrukturen ställas om och vår förmåga att arbeta med den här typen av teknologi byggas upp. Hur gör vi för att sälja en produkt istället för timmar? Hur går vi från att leverera en tjänst till en produkt? Och hur kan vi använda digital teknik så den blir relevant under hela livscykeln?
Magnus Furustam, ansvarig för IT-transformation på Ramboll.
Med ökad tillgänglighet i våra städer kan fler välja att gå och cykla istället för att ta bilen. Det är inte bara bra för folkhälsan och klimatet. Det ökar också förutsättningarna för handel och minskar segregationen. Med mätmetoden som vi utvecklar kan man prioritera att minska barriärerna kring motorväg och järnväg vilket ger bättre och mer hållbara samhällen.
Job van Eldijk, planarkitekt och industridoktorand på Ramboll
Nomineringarna är ett glädjande bevis på att vår kommunikation engagerar och fungerar. Oavsett om vårt content berör de uppdrag vi utför eller vi att tillgängliggör städer för tusentals löpare så handlar allt om värdet vi tillför med våra ingenjörers kunskap. Det vi kallar Engineering for life.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll
Det finns i dag för få tillgängliga lösningar på klimatutsläppen från vägtrafiken, som kan implementeras och få en snabb effekt. Elvägar kan minska klimatpåverkan från framför allt tunga fordon.
Lars Brümmer
Jag har valt stadsplanering för att jag är intresserad av städernas utveckling, att fundera kring hur vi människor lever, hur vi rör oss, arbetar, reser etc. Vi stadsplanerare kan bidra genom att ta fram hållbara lösningar som förbättrar invånarnas liv.
Vincent Prats
För mig är det viktigt att sätta ljus på miljöns värde och se dess bidrag till människan. Dessa värden behöver komma in i de beslut som fattas i samhället. Jag valde Ramboll för att det finns ett genuint engagemang i hållbarhetsfrågor och jag ser fram emot att göra skillnad med mina analyser.
Åsa Soutukorva Swanberg
Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden.
Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramboll
På Ramboll prioriteras innovation och det bådar gott. Tänk om vi kunde vara med och ändra begreppet sjukvårdsbyggnad till hälsobyggnad, och att få jobba med en mer inkluderande, mer framåtriktad hälsovård – den resan vill jag vara med på.
Åsa Demander, ansvarig för Rambolls svenska sjukhusverksamhet
Framöver kommer både byggnaderna och vården att se annorlunda ut och vi på Ramboll har alla möjligheter att förstå och vara med och påverka.
Michael Gustavsson, globalt ansvarig för sjukhus på Ramboll
Bara i Sverige beräknas en fördubbling av vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra.
Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige.
Invånarna i lägret är beroende av akut hjälp, som tak över huvudet, mat, vatten, vård, och psykosocialt stöd för både vuxna och barn. Syftet med vårt projekt är att installera borrhål och distributionssystem för dricksvatten till ungefär 10 000 personer. Det kan verka som en droppe i havet, men det är viktigt för att skapa hållbar, långsiktig och säker tillgång till dricksvatten till invånarna i lägret.
Mattias von Brömssen, expert inom vattenresurser på Ramboll
Vårt bidrag var att ta fram förslag på hur det framtida uppsamlingsnätet till havs i en park med Minestos kraftverk skulle kunna se ut och anslutas till elnätet på land. Vi gjorde designförslag och kostnadsuppskattning på några olika alternativ.
Pehr Brunnegård seniorkonsult på Ramboll
Under 2018 har innovation och kundnytta varit i fokus, både globalt och på den svenska marknaden. I Sverige har vi har bjudit in till Nordic Buildtech Day och tillsatt ett Commercial Advisory Board, två initiativ för inspirerande utbyte med andra branscher. Vi har också genomfört flera viktiga rekryteringar för att vidareutveckla vårt erbjudande – allt för att främja innovation, digitalisering och vårt kunderbjudande.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.
Ser vi framåt har även 2019 börjat bra. Vårt arbete med att jobba mer proaktivt med vårt erbjudande har börjat ge frukt. Våra kunder visar intresse för vad som händer och vi får allt fler förfrågningar från personer i branschen som vill vara med och jobba hos oss. Ostlänken, Karlastaden och Pir G på Arlanda är bara några exempel på stora uppdrag som vi fått i början av året, och som är framgångar vi la grunden till under 2018.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
För att få den här typen av effekt krävs ett starkt och äkta internt engagemang. Vi är så otroligt imponerade av alla kollegor över hela Sverige som varit med och designat löpbanorna i ShapeRunner och alla 180 som deltog i Ramboll Stockholm halvmarathon 2018. De här nomineringarna är deras!
Carmen Wargborn, ansvarig för varumärkesupplevelsen på Ramboll
Nomineringarna är ett kvitto på att Rambolls sponsring av Stockholm halvmarathon och lanseringen av appen ShapeRunner skapat värde för löparsverige. Initiativen är viktiga byggstenar för att öka varumärkeskännedomen och bidra till det interna engagemanget. Genom ShapeRunner, vars kartor designats av Rambolls ingenjörer, gör vi löpträningen roligare och kan samtidigt visa hur våra projekt kommer till nytta för människor.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll
Vi är stolta över att få ett uppdrag där vår kunskap och förståelse för kundens och invånarnas behov bidrog till vinsten. I vår arbetsgrupp har kombinationen av många olika kompetenser kompletterat varandra. På många sätt är detta ett utmanande projekt där vårt idéarbete och våra kreativa lösningar varit viktiga för genomförbarheten
Ingrid Reimertz, landskapsarkitekt på Ramboll
Med vårt förslag ville vi skapa ett levande gaturum i mänsklig skala och betona relationen mellan det stora och det lilla. Vi har jobbat med staden i ögonhöjd som lockar besökare i alla åldrar. Med urban karaktär i kombination med inspiration från naturens organiska formspråk har vi haft som mål att skapa en nyfikenhet hos besökarna
Stephan Schumpp, landskapsarkitekt på Ramboll
I grund och botten handlar det här samarbetet om att få ett bättre underlag för att utveckla städer men också om bättre samarbeten mellan exempelvis kommuner och byggföretag. Det ger möjligheten att utveckla ett gemensamt språk som innehåller både kvaliteter och ekonomi. Det stärker hela samhällsplaneringen.
Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp