Dela

Länkar

Citat

Nomineringarna är ett glädjande bevis på att vår kommunikation engagerar och fungerar. Oavsett om vårt content berör de uppdrag vi utför eller vi att tillgängliggör städer för tusentals löpare så handlar allt om värdet vi tillför med våra ingenjörers kunskap. Det vi kallar Engineering for life.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll
Det finns i dag för få tillgängliga lösningar på klimatutsläppen från vägtrafiken, som kan implementeras och få en snabb effekt. Elvägar kan minska klimatpåverkan från framför allt tunga fordon.
Lars Brümmer
Jag har valt stadsplanering för att jag är intresserad av städernas utveckling, att fundera kring hur vi människor lever, hur vi rör oss, arbetar, reser etc. Vi stadsplanerare kan bidra genom att ta fram hållbara lösningar som förbättrar invånarnas liv.
Vincent Prats
För mig är det viktigt att sätta ljus på miljöns värde och se dess bidrag till människan. Dessa värden behöver komma in i de beslut som fattas i samhället. Jag valde Ramboll för att det finns ett genuint engagemang i hållbarhetsfrågor och jag ser fram emot att göra skillnad med mina analyser.
Åsa Soutukorva Swanberg
Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden.
Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramboll
På Ramboll prioriteras innovation och det bådar gott. Tänk om vi kunde vara med och ändra begreppet sjukvårdsbyggnad till hälsobyggnad, och att få jobba med en mer inkluderande, mer framåtriktad hälsovård – den resan vill jag vara med på.
Åsa Demander, ansvarig för Rambolls svenska sjukhusverksamhet
Framöver kommer både byggnaderna och vården att se annorlunda ut och vi på Ramboll har alla möjligheter att förstå och vara med och påverka.
Michael Gustavsson, globalt ansvarig för sjukhus på Ramboll
Bara i Sverige beräknas en fördubbling av vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra.
Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige.
Invånarna i lägret är beroende av akut hjälp, som tak över huvudet, mat, vatten, vård, och psykosocialt stöd för både vuxna och barn. Syftet med vårt projekt är att installera borrhål och distributionssystem för dricksvatten till ungefär 10 000 personer. Det kan verka som en droppe i havet, men det är viktigt för att skapa hållbar, långsiktig och säker tillgång till dricksvatten till invånarna i lägret.
Mattias von Brömssen, expert inom vattenresurser på Ramboll
Vårt bidrag var att ta fram förslag på hur det framtida uppsamlingsnätet till havs i en park med Minestos kraftverk skulle kunna se ut och anslutas till elnätet på land. Vi gjorde designförslag och kostnadsuppskattning på några olika alternativ.
Pehr Brunnegård seniorkonsult på Ramboll
Under 2018 har innovation och kundnytta varit i fokus, både globalt och på den svenska marknaden. I Sverige har vi har bjudit in till Nordic Buildtech Day och tillsatt ett Commercial Advisory Board, två initiativ för inspirerande utbyte med andra branscher. Vi har också genomfört flera viktiga rekryteringar för att vidareutveckla vårt erbjudande – allt för att främja innovation, digitalisering och vårt kunderbjudande.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.
Ser vi framåt har även 2019 börjat bra. Vårt arbete med att jobba mer proaktivt med vårt erbjudande har börjat ge frukt. Våra kunder visar intresse för vad som händer och vi får allt fler förfrågningar från personer i branschen som vill vara med och jobba hos oss. Ostlänken, Karlastaden och Pir G på Arlanda är bara några exempel på stora uppdrag som vi fått i början av året, och som är framgångar vi la grunden till under 2018.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige
För att få den här typen av effekt krävs ett starkt och äkta internt engagemang. Vi är så otroligt imponerade av alla kollegor över hela Sverige som varit med och designat löpbanorna i ShapeRunner och alla 180 som deltog i Ramboll Stockholm halvmarathon 2018. De här nomineringarna är deras!
Carmen Wargborn, ansvarig för varumärkesupplevelsen på Ramboll
Nomineringarna är ett kvitto på att Rambolls sponsring av Stockholm halvmarathon och lanseringen av appen ShapeRunner skapat värde för löparsverige. Initiativen är viktiga byggstenar för att öka varumärkeskännedomen och bidra till det interna engagemanget. Genom ShapeRunner, vars kartor designats av Rambolls ingenjörer, gör vi löpträningen roligare och kan samtidigt visa hur våra projekt kommer till nytta för människor.
Linus Almqvist, kommunikationschef på Ramboll
Vi är stolta över att få ett uppdrag där vår kunskap och förståelse för kundens och invånarnas behov bidrog till vinsten. I vår arbetsgrupp har kombinationen av många olika kompetenser kompletterat varandra. På många sätt är detta ett utmanande projekt där vårt idéarbete och våra kreativa lösningar varit viktiga för genomförbarheten
Ingrid Reimertz, landskapsarkitekt på Ramboll
Med vårt förslag ville vi skapa ett levande gaturum i mänsklig skala och betona relationen mellan det stora och det lilla. Vi har jobbat med staden i ögonhöjd som lockar besökare i alla åldrar. Med urban karaktär i kombination med inspiration från naturens organiska formspråk har vi haft som mål att skapa en nyfikenhet hos besökarna
Stephan Schumpp, landskapsarkitekt på Ramboll
I grund och botten handlar det här samarbetet om att få ett bättre underlag för att utveckla städer men också om bättre samarbeten mellan exempelvis kommuner och byggföretag. Det ger möjligheten att utveckla ett gemensamt språk som innehåller både kvaliteter och ekonomi. Det stärker hela samhällsplaneringen.
Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp