Coronapandemin: ny rapport om alkohol som riskfaktor vid samhällskriser

Report this content

Vilken roll spelar alkohol under samhällskriser och vilka risker för alkohol med sig under coronapandemin? Alkohol är en riskfaktor både för individen och för samhället under normala tider. En färsk studie, som Ramboll tagit fram på uppdrag av Systembolaget, visar att alkoholen riskerar att ytterligare förstärka negativa effekter under pandemin. Detta gäller framförallt för riskkonsumenter och deras närstående.

Enligt mätningar från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, finns det hittills inga tecken på att den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat till följd av pandemin. Men erfarenheter från tidigare samhällskriser pekar på att alkohol är en stor riskfaktor, särskilt för personer som hade riskabla alkoholvanor redan före krisen. 

Tydligt samband mellan arbetslöshet och ökad alkoholkonsumtion 

Rambolls rapport lyfter dessutom fram att den pågående pandemin innebär omställningar för samhället som är större än vi sett i tidigare kriser, inte minst kopplat till arbetsmarknaden. 

-    Korttidspermitteringar, arbetslöshet, oro för framtiden, minskade sociala kontaktar och en förändrad arbetssituation med hemarbete gör att många tappar sina vardagliga rutiner och att vissa grupper konsumerar mer alkohol, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser, säger Josefin Sandström på Ramboll.

Under tidigare samhällskriser är det framför allt arbetslösa som har ökat sin riskfyllda eller skadliga alkoholkonsumtion, och då särskilt män. Bland riskgrupperna finns också äldre – en grupp som ökat sin alkoholkonsumtion under de senaste åren, och som under coronapandemin varit tvungna att isolera sig från vänner och familj. Social distansering försvårar även möjligheterna till vård och behandling och ökar risken för återfall bland personer i alkoholberoende. 

Barn och kvinnor riskgrupp under pandemin

Studien, som genomfördes i maj 2020, visar även att det inte bara är de som dricker för mycket som far illa. Barn som redan lever i utsatthet, med en förälder som dricker på ett problematiskt sätt, riskerar att få det ännu sämre under pandemin. Landets kvinnojourer vittnar om ökat våld i hemmet. Likaså ökar antalet kvinnor och barn som söker skyddat boende.

-    Riskerna och de negativa konsekvenserna är många. Men vi bedömer att effekterna går att mildra, bland annat genom statliga insatser kopplat till arbetsmarknaden och genom att öka stödet till civilsamhällesorganisationer och regionernas beroendevård, säger Josefin Sandström.

Josefin Sandstrm Ramboll

Josefin Sandström, Ramboll. Foto: Rosie Alm

 

Läs rapporten

Läs Systembolagets debattartikel i Aftonbladet  

 

Presskontakt: Boel Bengtsson, PR-ansvarig

+46 76 125 72 87, boel.bengtsson@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Korttidspermitteringar, arbetslöshet, oro för framtiden, minskade sociala kontaktar och en förändrad arbetssituation med hemarbete gör att många tappar sina vardagliga rutiner och att vissa grupper konsumerar mer alkohol, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser.
Josefin Sandström, Ramboll.