Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Report this content

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två platser i Sverige – Gotland och Skåne. Ramboll är med i konsortiet Elväg Syd som under de kommande tre åren ska genomföra ett av demonstrationsprojekten för elväg i Lund.

Konsortiet där Ramboll deltar består av nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Ramboll har rollen som teknisk projektledare och kvalitetsansvarig och kommer även att biträda projektledaren på Innovation Skåne. Tekniken är framtagen av Elonroad och utgörs av en skena som ligger på eller i vägbanan och som aktiveras i kortare sektioner under fordonet. Via skenan laddas det eldrivna och batteriförsedda fordonet, som kan vara bil, buss eller lastbil, under färd.

En viktig del av arbetet, förutom att göra ett fullskaligt tekniskt test, blir att räkna på samhällsnyttan, en del som Ramboll ansvarar för. Ramboll kommer även att svara för slitagemätning och friktionsmätning.

- Det finns i dag för få tillgängliga lösningar på klimatutsläppen från vägtrafiken, som kan implementeras och få en snabb effekt. Elvägar kan minska klimatpåverkan från framför allt tunga fordon. Elonroads teknik kan ladda både bussar, lastbilar och personbilar under färd och skapar nya möjligheter att elektrifiera tunga transporter och linjelagd busstrafik. Även för eldrivna personbilar adderar tekniken stora värden då den ger möjlighet till radikalt mindre batteripaket i elbilarna. Därför tror vi på elvägsmodellen, säger Lars Brümmer på Ramboll som samordnar projektet.

Demonstrationsprojektet kommer att pågå under tre år på en sträcka som är cirka 1 kilometer.

Läs mer på Trafikverkets sida och hos Innovation Skåne. 

Grafik: Peter Nyrell

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns i dag för få tillgängliga lösningar på klimatutsläppen från vägtrafiken, som kan implementeras och få en snabb effekt. Elvägar kan minska klimatpåverkan från framför allt tunga fordon.
Lars Brümmer