Göteborg klimatanpassar med hjälp av Ramboll

Ramboll har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att ta fram en strategisk åtgärdsplan för integrerade skyfallslösningar i stadsmiljön. Uppdraget innebär att ta fram en metod för hur staden ska kunna förhindra okontrollerade översvämningar. Metoden ska även användas i ett pilotprojekt.

- Det uppdrag vi kommer att utföra för Göteborgs stad är ett viktigt steg för att klimatsäkra staden och göra Göteborg till en trygg stad att bo och leva i även i framtiden. Åtgärdsplanen kommer att handla om att bygga om befintliga delar av staden för att hantera skyfall bättre, men också ligga till grund för kommande planering av nybyggnation och förtätning, säger Anette Seger, Sverigechef för området Vatten på Ramboll.

Efter de stora översvämningarna som på senare år inträffat bland annat i Köpenhamn och Malmö samt utifrån krav på klimatanpassning måste städer ta ett mer strategiskt grepp kring stadsplaneringen. Göteborg är en av de städer som är särskilt utsatta för översvämningsproblematik orsakat av ett föränderligt klimat, däribland skyfall. Staden har därför varit tidigt ute med att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Ramboll har tidigare gjort liknande uppdrag för Köpenhamn och New York och har unika erfarenheter inom området, vilket är en starkt bidragande orsak till att valet av konsult fallit på Ramboll.

- När vi får uppdrag av den här digniteten har vi som globalt företag möjlighet att sätta samman ett stort team med experter från olika länder, för att säkerställa att vi får ut det bästa av internationella erfarenheter och lokalkännedom, säger Anette Seger.

Projektet kommer att pågå under hela 2018 och omfatta frågor gällande vatten (hydraulisk modellering och design), gestaltning, vägar, konstruktion, kostnad- nyttoanalys samt processledning för att leda arbetet med samverkan mellan stadens olika förvaltningar. Daghammarskjöldsleden som sträcker sig från Västa Frölunda till Linnéplatsen kommer att utgöra platsen för pilotprojektet.

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media