Grundvattennivåer kan nu övervakas i realtid

Report this content

Genom att mäta grundvattennivåer i realtid kan Stockholm Vatten och Avfalls pågående tunnelprojekt få minskade risker, ökad trygghet och bättre underlag för beslut om skyddsåtgärder. Under det senaste året har ny teknik från samhällsutvecklaren Ramboll använts framgångsrikt för att övervaka grundvattennivåer utmed tunnelbygget. 

Stockholms framtida avloppsrening ska förnyas för att klara stadens befolkningsökning och framtidens miljökrav. Stockholm Vatten och Avfall genomför de närmaste åren ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Bromma reningsverk ska stängas, en ny pumpstation ska byggas i Sickla och en 14 kilometer lång avloppstunnel anläggs från Bromma via Sickla till Henriksdal. Under tiden projektet pågår är det mycket viktigt att kontinuerligt göra mätningar längs med tunneln för att följa upp om och hur anläggandet påverkar grundvattennivåerna.

Genom att mäta kontinuerligt kan projektet snabbt agera och sätta in skyddsåtgärder för att förhindra skadlig grundvattensänkning, om det skulle behövas.

– Vi har tagit fram ett skräddarsytt system för grundvattenmätningar som är skalbart i storlek och där det går att bygga på med fler funktioner och mätdata. Systemet larmar automatiskt om något skulle hända och vi kan agera snabbt. Projektet har ett antal åtgärder som är anpassade för särskilt känsliga delområden längs med tunnelsträckan. För att vi skall kunna agera snabbt och med rätt åtgärd är det viktigt med ett väl underbyggt beslutsunderlag, vilket vi nu har tillgång till, säger Mattias von Brömssen, vattenexpert och uppdragsledare på Ramboll.  

Systemet har utvecklats tillsammans med IT-tjänstebolaget Enfo och består bland annat av en rad enheter som kontinuerligt mäter av grundvattennivån. Mätdatan skickas sedan i realtid till molnet där informationen hanteras genom applikationer och analysverktyg som utvecklats av Enfo och anpassats efter Rambolls behov.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Ramboll och det förtroende vi fått att utveckla deras system för övervakning och mätning i realtid. Tillsammans har vi skapat värde på många plan, exempelvis då regelbunden mätning minskar risken för skadliga och kostsamma grundvattensänkningar. Det nya systemet har dessutom möjliggjort ökad trygghet, snabbare analyser samt en ny mättjänst som Ramboll kan erbjuda sina kunder, säger Andreas Stenlund, CTO och tech lead inom affärsenheten Integration på Enfo.

Täta mätningar minskar risker
Grundvattennivåer mäts ofta manuellt, en gång per vecka eller mer sällan och det kan därför vara svårt att härleda vad förändringar i grundvattennivåer orsakats av, eller att i tid identifiera förändringar och sätta in rätt åtgärder. Påverkan på grundvattennivåer kan orsaka mycket stora kostnader, merarbete och förseningar och om mätunderlaget är undermåligt kan det dessutom vara svårt att utreda ansvarsfrågan. Att mäta ofta och ha underlaget lättillgängligt minskar således de projektrisker som är kopplade till grundvattenpåverkan avsevärt. 

Genom att öka de automatiserade mätningarna och använda en digital plattform får man tillgång till realtidsinformation. Denna information kan därmed även göras tillgänglig, och anpassas, som dataunderlag för olika projektdeltagare och andra intressenter. 

– Fördelarna med den nya tekniken är många. Ökad trygghet, tillgänglig och öppen information och snabbhet är några. Att vi nu automatiserat mätningar och sammanställning av data gör att vi kan lägga vår tid på analys och rådgivning åt Stockholm Vatten och Avfall, tid som annars skulle använts till manuella mätningar och manuell hantering av data samt sammanställning av rapporter, menar Mattias von Brömssen. 

Mätstationernas data tillgängliga för alla
Mätstationerna som är placerade runt om i Stockholm väcker en hel del nyfikenhet hos allmänheten. Data från mätstationerna kan göras tillgängligt så att den som vill kan ta del av projektet och få en bättre förståelse för vad som sker i närområdet. Varje mätstation har en egen hemsida och sidorna besöks av allmänheten flera gånger per vecka.  

Ramboll erbjuder tjänsten som en komplett funktion till ett fast pris per månad och mätpunkt, vilket gör det enkelt att avropa och planera för kunden. 

 – Vi kommer bort från diskussioner kring hårdvara, batteribyten och andra serviceåtgärder och kan lägga allt fokus på konsekvenserna av mätvärdena istället, det spar tid åt kunden. Tekniken gör oss mer flexibla och våra analyser blir betydligt bättre med den data som den automatiska mätningen möjliggör. Att vi sedan också kan erbjuda tillgång till realtidsinformation gör att vi kan agera snabbare och på det sättet minska kostnader. Nu är tekniken så mogen att det snart börjar bli svårt att motivera manuella mätningar vilket gör att jag är helt övertygad om att vi än så länge bara sett början på hur framtidens mätningar blir, säger Mattias.  


Kontakt
Maria Tegin, PR manager, Ramboll Sverige
Tel: 70 293 99 24
E-post:
maria.tegin@ramboll.se

Stina Thor, kommunikationsansvarig, Enfo
Tel: 070-214 3324
E-post:
 stina.thor@enfogroup.com


Om Ramboll
Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag som grundades i Danmark 1945. Våra 16 000 experter skapar hållbara lösningar inom områdena Buildings, Transport, Vatten, Miljö & Hälsa, Arkitektur & Landskap, Energi och Management. Över hela världen kombinerar Ramboll lokal erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara städer och samhällen. Vi kombinerar insikter med kraften att driva positiv förändring hos våra kunder, i form av idéer som kan förverkligas och implementeras. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change. ramboll.se 

 

Om Enfo
Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi satsar på samarbete och tar ansvar i allt vi gör. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknologi stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling. enfo.se

Prenumerera

Media

Media