Inkluderande arbetsmiljö och snabbare utryckning för två av Stockholms brandstationer

Kungsholmens brandstation och Farsta brandstation behöver byggas om och rustas upp. Moderniseringen har som mål att förkorta tid från larm till utryckning samt en modernare och mer inkluderande arbetsmiljö med tillgänglighetsanpassade byggnader och flexibla omklädningsrum. Ramboll har fått i uppdrag att ansvara för konstruktion.

 ̶   Brandstationerna servar hundratusentals invånare och är kulturminnesmärkta. Nu behöver de byggas om och lokalerna anpassas för att brandförsvaret på ett modernt och effektivt sätt ska kunna bedriva verksamheten, berättar Ylva Berglund på fastighetskontoret, Stockholms stad och fortsätter:

̶   Ramboll vann uppdraget bland annat på grund av sin kompetens inom renovering och erfarenhet av ombyggnad av kulturhistoriskt viktiga byggnader.

Kungsholmens brandstation

Fastighetskontoret har gett Ramboll i uppdrag att ansvara för konstruktion samt fukt- och miljöstudier. Projektet är kopplat till målen i ”Ett klimatsmart Stockholm” och ”Ett ekonomiskt hållbart Stockholm” genom att energiförbrukningen för Kungsholmens brandstation ses över och genom att bibehålla befintlig byggnad för ursprungsändamålet.

̶  Det är ett viktigt uppdrag att varsamt utveckla de kulturminnesmärkta byggnaderna och ur teknisk aspekt ett väldigt intressant uppdrag. Byggnaderna behöver anpassas till den alltmer komplexa räddningstjänstens behov av olika funktioner förutom ren brandbekämpning, säger Per Hammarström, uppdragsledare på Ramboll.

Han fortsätter:

̶  De nya brandstationerna kommer att ge Stockholms invånare ett effektivare och modernare brandförsvar och en bättre och mer inkluderande arbetsmiljö för medarbetarna. Det känns meningsfullt att bidra till det.

Preliminär byggstart för Kungsholmens brandstation är under 2020 och för Farsta Brandstation 2022.

Farsta brandstation

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media