Living labs ska minska utanförskapet

Report this content

Utanförskap i utsatta områden ska minska genom Rambolls projekt Living labs. De boende kommer att involveras och alla delar av projektet ska präglas av en jämn könsfördelning. Projektet ska leda till minskat utanförskap, minskade samhällskostnader och på sikt få fler fastighetsägare att förstå att det finns ekonomiska fördelar med att arbeta med social hållbarhet.

Metoden för Living labs innebär att de boende ges möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö och på så sätt bygga socialt kapital. Genom att sprida kunskaperna skapas ringar på vattnet och fler unga får förutsättningar för en bra framtid. Förhoppningen är att arbetet ska kunna skalas upp och leda till ett samarbete med UN-Habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, som också deltar i referensgruppen. 

- De yttersta konsekvenserna av utanförskap är att unga människor skadar varandra allvarligt eller i värsta fall tar livet av varandra i gängrelaterat våld. Vi vet av erfarenhet att närmiljö och inkludering har stor betydelse i arbetet med att bryta destruktiva beteenden. Genom att ge de boende möjlighet att påverka skapas en positiv spiral med stora effekter på välbefinnandet. Det är det vi tar fasta på. Kan vi rädda ett enda liv har vi lyckats, säger Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramboll och projektledare för arbetet med Living lab.

I första steget kommer arbetet att fokusera på två platser: Ekebo i Upplands Väsby och Hovsjö i Södertälje. I ett senare steg kommer de boende inte bara att vara i fokus för arbetet utan också vara i majoritet i referensgrupper med en jämn könsfördelning.

- Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden.  Det är angeläget och viktigt att Living labs vänder sig till alla grupper i samhället, eftersom det skapar faktiska förutsättningar för att känna sig delaktig. Ska vi göra det här så ska vi göra det på riktigt, på ett sätt där alla är representerade, säger Patrik Derk.

 

Fakta:

Living lab bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 genom mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle.

Övriga deltagare i projektet är Polismyndigheten, KTH Byggteknik och Stena Fastigheter. I referensgruppen sitter förutom boende från de tre områdena även representanter från KRUTAB, El Sistema, More 10 AB, Lisa Daram Text, Kooperativet Basta, UN-Habiltat och Equalibro. Projektet kommer även att ha utbyte med en kommun i Italien (Lettomannoppello kommun i regionen Abruzzo).

Finansiering sker till 50 procent av de deltagande parterna och till 50 procent av Vinnova genom utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”.

 

Presskontakt: Boel Bengtsson, PR-ansvarig

+46 76 125 72 87, boel.bengtsson@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden.
Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramboll