Med siktet inställt på en jämlik och jämställd byggbransch

En byggbransch för alla – så heter det projekt som Byggnads drog igång i början av året och som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att öka kompetensen, jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna. Ramboll har fått i uppdrag att stötta och kontinuerligt utvärdera pionjärprojektet. ”Att vi inte drivit den här typen av projekt tidigare gör att vi har stor nytta av Rambolls erfarenhet som processtöd”, säger Christer Carlsson, projektledare Byggnads.

I kölvattnet av uppropen mot sexuella trakasserier som började med #metoo och följdes av bland annat #sistaspikenikistan från kvinnor i byggbranschen, talar många fler än vanligt om vikten av jämställdhet och likabehandling på våra arbetsplatser– helt oavsett vad vi jobbar med. Byggnads projekt En byggbransch för alla drog igång redan tidigt i våras men får förhoppningsvis en skjuts framåt av samhällsdebatten.

– Vår absolut största utmaning är att få in kvinnor i branschen och att få dem att stanna. Det finns en enorm kompetensbrist och det är ohållbart att stänga dörren för hälften av de potentiella medarbetarna. Dessutom vet vi att trivseln ökar för alla på arbetsplatser med hyfsat jämn könsfördelning. Det är förödande när kvinnor börjar jobba men stöts bort av trakasserier och en sexistisk jargong, säger Christer Carlsson, projektledare En byggbransch för alla.

Han konstaterar i samma andetag att det här är en fråga som är en stor och viktig del av de utbildningar som utgör själva kärnan i projektet. Med stöd från Europeiska Socialfonden kommer Byggnads under de kommande tre åren erbjuda drygt 40 små och medelstora byggföretag kompetensutveckling. Sammanlagt handlar det om fler än 2 000 anställda som får utbildning med fokus på jämlikhet, jämställdhet och likabehandling och också bland annat får möjlighet till yrkesanpassad SFI-utbildning, ritningsläsning och yrkesteori.

– Vi ser att många små och medelstora företag är utsatta för en komplicerad konkurrenssituation, inte minst från mindre seriösa aktörer. När man konkurrerar med låga priser blir resultatet dåliga löner, dåliga arbetsvillkor och ingen eller mycket lite kompetensutveckling för de anställda. Förhoppningen är att kunna ändra på det, så att företagen kan konkurrera med kompetens och medarbetarna får en tryggare grund att stå på, säger Christer Carlsson.

Ramboll finns med som ett processtöd under hela projekttiden, och kommer så småningom stå för projektutvärderingen.

– Vårt jobb är att hjälpa till med prioriteringar och med att hålla fokus på vad projektet vill uppnå. Genom bland annat intervjuer av projektdeltagare gör vi kontinuerliga uppföljningar för att se hur utbildningarna tas emot, och vi finns med för att ta del av och vid behov hjälpa till att styra upp förankringsarbetet och styrgruppens arbete. När projektet avslutas i början av 2021 ligger det på oss att sammanställa vad man uppnått och att ge förslag på hur Byggnads bäst jobbar vidare på det här väldigt angelägna området, säger Klara Denckert, managementkonsult på Ramboll.

Christer Carlsson på Byggnads avslutar:

”Eftersom vi inte drivit ett sådant här projekt tidigare måste vi lära oss att granska och utvärdera processen – där gör Ramboll en väldigt viktig insats.

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media