Ramboll bygger bro i Rwanda

Report this content

Många olyckor har inträffat när invånarna i Gashyushya i södra Rwanda försökt korsa den översvämningsdrabbade Makurungwefloden. Det ska det bli slut på nu. I slutet av september åker Rambollanställda från Sverige, Danmark, Finland, Indien och Storbritannien till Rwanda för att bygga en bro i samarbete med organisationen Bridges to Prosperity. En av de som reser är Gustav Good, brokonsult på Ramboll i Göteborg, som ska ansvara för logistiken på plats.

Broprojekt i Uganda 2018 Broprojekt i Uganda 2018
Bilder från liknande broprojekt i Uganda 2018

Makurungwefloden drabbas regelbundet av översvämningar som varar i cirka tre dagar då vattnet stiger kraftigt och blir mycket strömt. I området kring floden bor framförallt potatis- och bananodlare som måste korsa floden för att sälja sina grödor på den lokala marknaden. Det finns också de som har jobb på andra sidan floden, behöver ta sig till skolan eller uppsöka sjukhus.

- Idag finns det endast en temporär bro, och det händer att lokalbefolkningen vadar över. Vid översvämningarna är det extra farligt, men även när vattennivåerna är normala är det strömt med risk att dras med, säger Gustav Good.

Gustav Good Ramboll
Gustav Good, Ramboll

Översvämningarna leder till förlorad inkomst för lokalinvånarna och har de senaste tre åren orsakat flera olyckor och minst ett dödsfall. Bron uppförs i samarbete med biståndsorganisationen Bridges to Prosperity som redan finns på plats i området och Ramboll kommer finnas på plats under de två veckor bron uppförs.

- Det är en hängbro av stål och trä, en enkel men stabil konstruktion som lämpar sig väl när man har begränsade resurser eftersom den är kostnadseffektiv och går snabbt att uppföra. Grunden är förberedd så vi ska resa tornen, dra kablar och bygga farbanan. I projektet ingår också att vi ska utbilda lokalbefolkningen i hur man använder elverktyg så att de kan förvalta och underhålla bron själva i framtiden, säger Gustav Good.

Gashyushya ligger cirka 40 mil från gränsen till Kongo som nyligen haft ett ebolautbrott, men Gustav känner sig inte orolig.

-  Det ser ut att ha lugnat ner sig och skulle det bryta ut igen finns en plan för hur det ska hanteras. Rwanda har dessutom utarbetat ett ebolaförebyggande program som har prisats av WHO, menar han.
 
Som logistikansvarig kommer Gustav ansvara för mycket av det praktiska som boende och mat och se till så att allt funkar på plats. Bron uppförs ute på landsbygden där vägarna inte är särskilt bra, men han har bra kontakt med Bridges to Prosperity som kan området och har hjälpt till med vissa förberedelser. Projektet är ett volontärprojekt som finansieras av Rambollfonden.

Projektet pågår den 14 – 29 september och kommer kunna följas på en blogg som uppdateras dagligen.

Broprojekt i Uganda 2018

Bild från liknande broprojekt i Uganda 2018

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 15.000 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media