Ramboll delaktig i utvecklingen av SGBC:s nya certifieringssystem för hållbara stadsdelar

I allt fler stadsutvecklingsprojekt i Sverige efterfrågas en systematisk genomförandeprocess med tydliga mål för att skapa hållbara stadsdelar och infrastruktur. Sweden Green Building Council (SGBC) lanserade nyligen det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden: Citylab Action Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0. Ramboll har varit med som en engagerad samverkanspart i utvecklingen av certifieringsmodellen och bidragit med expertis.

Med Citylab Action Guide skapas en kvalitetsäkring för planeringsprocessen och under 2018 kommer en certifieringsguide för genomförandefasen att tas fram enligt SGBC. Lars Johansson, hållbarhetsledare på Ramboll som varit med i arbetsgruppen berättar:

− Citylab Action kommer bli en branschstandard för hållbar stadsutveckling. Vi är en av de konsulter som har mest erfarenhet av att leda arbetet med Citylab genom våra tre uppdrag i Lommarstranden, hamnen i Norrtälje samt Masthuggskajen i Göteborg. I de uppdragen har vi sett hur Citylab ger tydlighet och riktning för projektens aktörer så att de kan skapa en gemensam målbild för den stadsdel som ska skapas.

− Certifieringens värderingar och uppfattning om vad som är viktiga områden att arbeta med för att skapa en hållbar stadsdel är mycket likt Rambolls egna koncept Liveable Cities, säger Mikaela Rudling, ansvarig för Rambolls satsning inom Planning and Urban Design. Hon fortsätter:

− Det stärker oss i vår uppfattning att den internationella kontexten vi har i Liveable Cities är rätt även i Sverige. Konceptet innebär att vi utgår från platsspecifika behov och styrkor för att skapa en miljö som genererar ett långsiktigt välmående för människorna som lever och vistas där.

Enligt SGBC har utvecklingsarbetet av Citylab Action Guide pågått sedan 2010 och involverat tusentals stadsplanerare i kommuner, forskare, konsulter och arkitekter som sammanlagt lagt ner över 25 000 timmar. Idag har kring 25 stadsutvecklingsprojekt valt att arbeta med Citylab och antalet förväntas öka kommande år då responsen från inblandade aktörer varit mycket positiv. I tre av dessa projekt har Ramboll haft en ledande roll.

För mer information om Citylab och hur det kan stödja i stadsutvecklingsprojekt, kontakta:
Lars Johansson, Hållbarhetsledare Ramboll  
Lars.johansson@ramboll.se

Mikaela Rudling, ansvarig för Rambolls satsning inom Planning and Urban Design 
Mikaela.rudling@ramboll.se

Läs mer om Citylab på SGBC:S hemsida, och Rambölls samarbete med Citylab Action här.

Taggar:

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar