Ramböll förvärvar betydande delar av Pöyrys byggkonstruktion och projektledning i Finland

Ramböll förvärvar 435 specialister inom byggkonstruktion och projektledning från finska Pöyry. Det gör Ramböll till den största finska konsultverksamheten inom samhällsbyggnad med 1 900 anställda.  

Förvärvet i Finland är en del av Rambölls strategi att bli ledande på den finska
byggmarknaden som leverantör av tjänster inom projekt- och byggledning. Därmed blir Ramböll den största konsulten inom samhällsbyggnad i landet. 

– Vår ambition är att bli ledande på våra hemmamarknader i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Förvärvet av Pöyry är oerhört viktigt och gör oss till det största konsultföretaget inom samhällsbyggnad i Finland. Vi är sedan tidigare ledande inom transport och miljö, och nu har vi den positionen även inom byggområdet, säger Jens-Peter Saul, CEO för Ramböll-koncernen med över 10 000 anställda världen över.

Stärkt portfölj

Med förvärvet stärks Rambölls kompetens inom installation och el, brandsäkerhet, fastigheter, projekt- och byggledning för såväl regional planering som stadsplanering. Därmed förstärks även positionen inom hållbara och levande stadsmiljöer.

– Vi kan nu erbjuda våra kunder än mer diversifierade tjänster samtidigt som vi utvecklar den geografiska närvaron i Finland. För våra 435 nya kollegor innebär det att de nu är anställda i ett företag där deras kompetenser ingår i kärnstrategin. Vårt omfattande internationella nätverk ger dem möjlighet att delta i internationella projekt och att dra nytta av expertnätverket i projekt i Finland, säger Jens-Peter Saul.

Kontraktet är underskrivet och träder i kraft i juni då affären ska vara godkänd av det finska konkurrens- och konsumentverket. Pöyry CM byter då namn till Ramboll CM Oy.

Kontakt
Morten Peick, Group Director, Communications and Branding
Telefon +45 5161 6065
E-post mtp@ramboll.com

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera