Ramboll ger Kapstaden en väg ut ur vattenkrisen

Report this content

Kapstaden har stora problem med sin vattenförsörjning och riskerar att helt få slut på vatten. Ramboll hjälper nu staden genom att identifiera grundvattenområden med stor avkastning och föreslå en plan för att kunna inkludera grundvatten som finns på privat mark i stadens vattenförsörjning.

Kapstaden i Sydafrika har 3,7 miljoner invånare och för att få dricksvatten använder staden i dagsläget ytvatten. På grund av en lång period med torka ligger reservoarerna nu under 26 procent av kapaciteten. Den dag siffran går ner till 13,5 procent ses som "Day Zero" – då kommer kranvattnet att stängas av och det kommer att bli obligatoriskt med vattenransonering. Stadens invånare kommer då behöva hämta sitt vatten från ett av 200 platser runt om i staden. Först trodde man att Day Zero skulle inträffa i mitten av juli i år men datumet har nu skjutits fram till efter 2018, vilket ger de lokala myndigheterna lite extra tid.

Fokus på grundvattnet

Ramboll har fått i uppdrag av danska Utrikesdepartementet och Miljö- och livsmedelsdepartementet att identifiera grundvattenområden med hög avkastning samt att hitta befintliga inspektionsbrunnar som snabbt kan bli en del av vattenförsörjningen eller bli viktiga reserver för framtida perioder med torka.

Kapstaden har redan 22 000 registrerade borrhål. Grundvatten är dock en privat tillgång, och Ramboll kommer därför också att undersöka regelverket med fokus på borrhål på privat mark och göra en plan för att kunna inkludera grundvatten på privat mark i stadens vattenförsörjning.

Ramboll var dessutom en del av en svensk statsdelegation som nyligen besökte området för att utveckla samarbetsprojekt avseende vattenförsörjningssäkerhet med lokala myndigheter och konsulter. Projekten gäller även området Eden öster om Kapstaden, som drabbades av allvarlig torka under 2009 och 2010 och nu arbetar för att bli mer proaktiva i sin vattenförsörjningssäkerhet.

– Vi är glada att vi kan hjälpa Kapstaden i den här kritiska situationen och vi hoppas att våra undersökningar och lösningar kommer att bidra till att skapa en mer hållbar vattenförsörjningsstrategi för framtiden, säger Jan Kürstein, vattenresursspecialist på Ramboll.

På grund av vattenkrisen i Kapstaden var vattenkonsumtionen begränsad till 87 liter per person under slutet på 2017, och 50 liter per dag i februari 2018. 

Läs mer om hur Ramboll jobbar med vattenförsörjning

Prenumerera

Media

Media