Ramboll i samarbete med Stockholms Stadsmission

Ramboll Sverige går in i ett partnerskap med Stockholm Stadsmission och projektet Särskildnyttan. Syftet med projektet är att skapa innovativa bostadslösningar för de som står längst ifrån bostadsmarknaden för att minska hemlösheten i Stockholms län.

– I år väljer vi att tänka hållbart när det gäller julklappar. Samarbetet med Stockholms Stadsmission innebär att vi att engagerar oss på lång sikt för personer som inte har samma förutsättningar som vi. För oss är det viktigt att komma närmare slutanvändarna, i det här fallet de som ska bo i bostäderna och detta är ett sätt att ta reda på deras behov och låta dem vara medskapare, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.

Samarbetet innebär att Ramboll ger projekt Särskildnyttan ett bidrag på 427 750 kronor och matchar upp med sin kompetens genom 800 konsulttimmar under 2018.

– Vi på Stockholms Stadsmission är mycket glada och stolta för detta samarbete med Ramboll. Det ger oss möjlighet att bygga vidare på konceptet Särskildnyttan och också ta viktiga steg mot att förverkliga konkreta planer på hållbara boendelösningar. Därmed ger vi på ett konkret sätt exkluderade grupper en möjlighet att bo bra till rimliga hyror, säger Thomas Bjarke, projektledare för Stockholms Stadsmissions projekt Särskildnyttan

Särskildnyttan är ett bostadslösningsprojekt som initierats av Stockholms Stadsmission. Visionen är att Stockholms Stadsmission tillsammans med samarbetspartners ska ha etablerat modeller för att öka tillgång till ordinarie bostadsmarknad för människor i hemlöshet. Initialt drivs projektet lokalt i Stockholms län men Stockholms Stadsmissions framtidsvision är att projektet sprids till andra delar av landet.

Läs mer om Stockholms Stadsmission och projektet Särskildnyttan

Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media