Ramböll klimatsäkrar Kungliga biblioteket

1877 flyttade Kungliga biblioteket in i sina befintliga lokaler i Humlegården i Stockholm. Välfungerande lokaler är en förutsättning för verksamheten. Nyligen genomgick biblioteket en omfattande renovering där Ramböll bland annat förbättrat byggnadens inomhusklimat. 

Vid första anblick kan Kungliga biblioteket tyckas litet för att rymma sina omkring 18 miljoner olika trycksaker och över sju miljoner timmar ljud och rörlig bild. Men skenet bedrar. De fyra våningarna ovan mark är bara en bråkdel av bibliotekets lokaler. 40 meter under marknivån döljer sig två stora magasin om vardera fem våningsplan. Sedan 1935 är byggnaden klassad som ett statligt byggnadsminne vilket gör att ingrepp som renovering och restaurering ska genomföras ytterst varsamt. 

Statens Fastighetsverk äger och förvaltar Kungliga bibliotekets lokaler. För att möta hyresgästens behov av moderna lokaler med bland annat ventilations- och klimatanläggning valde man att låta Ramböll hantera stora delar av renoveringen. Från projekt- och byggledning till styrning av hela byggprocessen.  

– Lokalerna var i behov av en uppgradering vad gäller inomhusklimat, berättar Bert Paulström, uppdragsledare inom Byggledning installation på Ramböll. Det är ett ovärderligt kulturarv som ryms inom bibliotekets väggar och det är viktigt att lokalerna är anpassade efter att kunna bevaras för kommande generationer. Vissa utrymmen kräver en viss temperatur och luftfuktighet, medan vissa kräver andra förhållanden. Det är alltid en utmaning att renovera fastigheter som är statliga byggnadsminnen, och kanske just därför har det varit väldigt spännande och utmanande projekt att arbeta i.

Lyckat projekt

Projektets olika delar har flutit på bra tack vare god kommunikation mellan Kungliga biblioteket och Rambölls projektledning.  

– En förutsättning för den lyckade upprustningen har varit en tät och välfungerande dialog mellan alla inblandade parter, berättar Lenka Medin, fastighetschef på Statens Fastighetsverk. 

Vid renoveringen av Kungliga biblioteket har Ramböll dessutom ansvarat för inredningsupphandlingar, kvalitetssäkring och uppgradering av styr- och övervakningssystem.  

Läs mer om Rambölls arbete inom installation här

Foto: Melker Dahlstrand för Statens Fastighetsverk

Kontakt

Bert Paulström, Uppdragsledare

bert.paulstrom@ramboll.se

+46 10 6156235

 

Prenumerera

Media

Media