Ramböll Management Consulting förvärvar strategikonsultbolaget The Performance Group, TPG

Den 1 juni förvärvade Ramböll Management Consulting det Oslobaserade strategikonsultbolaget The Performance Group, TPG. Därmed stärker Ramböll Management Consulting sin närvaro och erbjudanden i Norge och Sverige.

TPG är ett välrenommerat strategikonsultbolag som funnits på den nordiska marknaden i 25 år. Företaget har sin hemmamarknad i Norge, Sverige, och Danmark och genomför även uppdrag internationellt. Fokus ligger på strategiutveckling, förändringsledning och ledarskapsutveckling. Kundbasen är primärt större privata bolag med nordisk och internationell inriktning och offentligt ägda företag och institutioner.

Rambölls och TPG:s kompetensprofiler kompletterar varandra och tillsammans bildar företagen en än mer solid partner för nuvarande och framtida kunder inom både den offentliga och privata sektorn i Norge, Danmark och Sverige.

– TPG finns sedan ett antal år på den svenska marknaden. Jag ser verkligen fram emot att utveckla relationerna med nya och gamla kunder tillsammans med kollegorna från Ramböll, säger Harald Korn, styrelseordförande för TPG. Samgåendet ger oss tillgång till ny kompetens som gör att vi kan erbjuda ännu fler och bättre tjänster.

– Jag ser mycket positivt på samgåendet, säger Ola Odebäck, VD för Ramböll Management Consulting i Sverige. TPG:s många uppdrag inom det privata näringslivet är ett utmärkt komplement till Rambölls djupa erfarenhet av att utveckla kunder i offentlig sektor. 

Befintliga avtal och uppdrag kommer att fortsätta enligt överenskommelse, men nu med ännu större kapacitet och med en utökad portfölj av tjänster.

Foto: Tone Sandahl, VD för TPG, Morten Skodbo, vice VD för TPG och Haakon Löe, VD för Ramboll Management Consulting i Norge.

För mer information, kontakta

Ola Odebäck, VD Ramböll Management Consulting

ola.odeback@ramboll.com

+46 8 562 494 46

Taggar:

Prenumerera

Media

Media