Ramboll och Estate Logs skapar datadriven teknisk fastighetsförvaltning tillsammans

Report this content

Ramboll och Estate Logs har beslutat att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en hållbar och datadriven teknisk förvaltning. Samarbetet möjliggör en strategisk röd tråd i allt som utförs i en fastighet, vilket gynnar både fastighetsägare och hyresgäster. Bolagen har ingått de första kundavtalen avseende en fastighet i norra Stockholm, för vilken effektivitetsvinsten jämfört med tidigare förvaltning bedöms överstiga 30 %.

–  Fastighetsförvaltning är ett område där vi under en tid sett stor potential och noterat att det finns många unga företag som börjat experimentera med nya verktyg på äldre frågeställningar. Det gjorde att vi började diskutera partnerskap snarare än att uppfinna allt själva. Med Estate Logs insåg vi snabbt att vi kunde erbjuda något som kompletterar respektive bolags erbjudande väl. Vi var också överens om att testa på riktigt och letade möjliga case för att visa vad vi kan göra. Nu tar vi det steget och vi är övertygade om att konceptet kommer att utvecklas och bli det stöd fastighetsägare söker för sin tekniska förvaltning, säger Niklas Sörensen, VD på Ramboll Sverige. 

Effektivitet leder till hållbarhet

En effektiv förvaltning lägger grunden till en mer hållbar förvaltning. Detta gäller allt från energiförbrukning och avfallshantering till användandet av mänskliga resurser. Estate Logs har sedan tidigare erbjudit sina kunder en digital plattform som möjliggör effektiv och kvalitetssäkrad daglig drift av en fastighet, och tillsammans med Ramboll erbjuds nu en tjänst som tar ett helhetsgrepp på underhållsarbetet. Det nylanserade konceptet har ingått avtal med den första kunden och flertalet kunddialoger är i slutfasen.

– Det här är en spännande del av Rambolls resa. För att kunna arbeta tillsammans med Estate Logs, som är ett snabbväxande proptechbolag, behöver vi växla upp och prioritera områden som snabbt ger önskad effekt. Med vår nya kund får vi chansen att spänna bågen och både visa på vår kompetens och digitala verktygslåda, säger Per Rastbäck, Real Estate Lead på Ramboll.

Tar tillvara på årtionden av data

Estate Logs plattform bygger på analys, inlärning och vidareutveckling av den data som dagligen samlas in i de ca 1 miljon kvadratmeter som använder plattformen. Ramboll har genom åren producerat otaliga underhållsplaner och utredningar för alla typer av fastigheter, som tack vare samarbetet med Estate Logs nu kan komma till gagn för fastighetsägare. 

– Ramboll är en av Europas största teknikkonsulter och har tillgång till stora mängder teknisk data som vi tillsammans kan bygga vidare vårt kunderbjudande på. Genom det samarbete som nu lanseras kan fastighetsägare få unika insikter om, och en röd tråd i, förvaltningen. Hur många gånger har inte en underhållsplan stoppats i arkivet och glömts bort? Det är dags att börja förvalta på ett hållbart och modernt sätt, säger Andreas Frydén, VD på Estate Logs.

För frågor och intervjuförfrågningar kontakta:
Maria Tegin, PR Manager Ramboll Sverige
E-post:
maria.tegin@ramboll.se

Tel: +46 10 615 64 71
Mobil: +46 70 293 99 24

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.000 experter i 35 länder, 1.900 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media