Ramboll utmanar branschen med ytterligare ett rekordresultat

Report this content

Samhällsrådgivaren Ramboll Sverige har aldrig haft så bra årsresultat som 2017. På den svenska marknaden har omsättningen ökat med över 25 procent på tre år och omsättningen för 2017 översteg 1,9 miljarder SEK. Även globalt gjorde Ramboll ett rekordresultat.

- Under 2017 har vi jobbat stenhårt med att definiera oss och vår affär. Vi har jobbat internt med våra värderingar och vårt syfte, och externt med att komma närmare kunderna och att förstå och förklara invånarnas behov bättre. Det är en strategi som visar sig ge goda resultat även på kort sikt, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.

Ramboll i Sverige levererade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 163 miljoner SEK, vilket är en resultatförbättring med 11 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. Omsättningen på 1 925 miljoner kronor innebär en tillväxt med drygt 10 procent.

- Ramboll är ett syftesdrivet företag. Genom att fokusera på invånarnas behov och att förbättra samhället lyckas vi driva affären framgångsrikt. Ramboll ägs av en stiftelse och vår vinst går till samhällsnytta i form av forskning, välgörenhet och att utveckla vår verksamhet till att göra ännu mer nytta för människor och miljö, säger Niklas Sörensen.

Under 2017 vann Ramboll många viktiga uppdrag. Exempel från den svenska marknaden är stora sjukhusprojekt i Uppsala och Sörmland, fortsatt förtroende att utveckla landets största flygplatser åt Swedaviauppdrag för Entreprenad Haga i Göteborg och ett ramavtal med Regeringskansliet om utredning, analys och strategisk rådgivning inom flera samhällsviktiga områden. Tillsammans med Ramboll Finland levererade vi en förundersökning av en teststräcka för Hyperloop i Finland och globalt vann vi bland annat en rad pilotprojekt om översvämningsskydd i New York och konsultuppdrag för Fehmarn Bält-förbindelsen.

En rad strategiskt viktiga rekryteringar blev också klara under 2017. Bland dessa Linus Almqvist, kommunikationschefSuzanne Nygren, HR-chefBjörn Tell, chef projektutveckling och projektledning och Lina Vicsai, ansvarig för strategi- och konceptutveckling.

Även Rambollkoncernen levererade ett rekordresultat för 2017 och är redo för att växa ytterligare. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 619 miljoner DKK, vilket är det bästa resultatet i företagets historia. Det goda resultatet kan härledas till starka resultat i Norden, med Sverige och Finland i täten, och USA.

Läs mer om Rambollkoncernens årsresultat 

Prenumerera

Media

Media