Ramboll vinner uppdrag för Masthuggskajen

Masthuggskajen är en ny stadsdel i Göteborg, och del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Ramboll har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie för allmän plats för den nya stadsdelen.

Masthuggskajen kommer bestå av 1300 bostäder, 125 000 kvadratmeter kontor och handel samt förskola, skola, hotell och grönytor. Delar av bebyggelsen ska ligga på en ny utfylld ö i Göta älv. Rambolls uppdrag är att göra en genomförandestudie för allmän plats för stadsdelen. Det innebär att utifrån detaljplanen arbeta vidare med utformningsförslag och projektering för de markytor som ska hanteras av Göteborgs Stad. Uppdraget innebär också att skapa mötesplatser och förutsättningar för hållbara färdsätt, t ex ska Göteborgs nya linbana över Götaälv landa i området.

– Det är alltid givande att vara med och utforma en helt ny stadsdel där människor ska bo, mötas, verka och leva. Projektet är en teknisk utmaning med bland annat överbyggnaden av ramperna till Götatunneln, och eftersom delar av området kommer att stå på en utfyllnad i Göta älv, säger Mattias Bååth, uppdragsledare, Ramboll.

Arbetet med Masthuggskajen kommer att engagera många av Rambolls teknikområden, till exempel mobilitet, landskap, mark, VA, geoteknik, konstruktion, kalkyl och spår. I uppdraget ingår även produktionsplanering som innebär en utmaning eftersom det samtidigt pågår så många andra projekt i Göteborg. Arbetet kommer också att anpassas till den nya linbanan som planeras i staden, även det ett uppdrag där Ramboll är involverade.

Rambolls uppdrag kommer att pågå under två år, och själva byggnationen av Masthuggskajen kommer preliminärt att påbörjas 2020. Det är inte första uppdraget för Masthuggskajen. Ramboll har i samband med detaljplanen arbetat med mobilitet, dagvatten, hållbarhet och miljö. Likaså andra delar av Älvstaden, som förstudien för Gullbergsvass - en annan av Älvstadens stadsdelar - och olika uppdrag i Frihamnen och Backaplan.

Taggar:

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media