​Rambolls brokonstruktör Peter Collin uppmärksammas

Tidigare idag tog Peter Collin, marknadschef för Bro på Ramboll och professor i konstruktionsteknik på LTU, emot utmärkelsen Internationellt certifikat. Utmärkelsen utfärdas av Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (CIR) och delas årligen ut på CIR-dagen till personer som med sina akademiska meriter och arbetslivserfarenhet visat sig ha förmåga att fungera väl i internationella projekt inom byggsektorn.

− Som samhällsrådgivare är det viktigt för oss på Ramboll att vara i fronten för de olika discipliner vi arbetar med. De hitintills sex EU-projekt inom broar vi engagerat oss i på Ramboll och de europeiska workshops inom broområdet som vi brukar arrangera är ett par pusselbitar i det arbetet, säger Peter Collin och fortsätter:

− Det är ett fint erkännande av mitt arbete att Svenska gruppen inom CIR ger mig denna utmärkelse.

Peter Collin har arbetat med forskning och utveckling inom bland annat stabilitet av stålkonstruktioner, användning av höghållfast konstruktionsstål samt broar med integrerade landfästen. Han anordnar regelbundet seminarier på både nationell och internationell nivå, och har arbetat med projekt som Öresundsbron som ökade trafikkapaciteten mellan Sverige och Danmark. Ett projekt där han var först med att använda Eurokoderna för stål och samverkan i förfrågningsunderlaget till projektet.

Vidare koordinerar Peter EU-projektet Prolonging lifetime for steel and composite bridges med syftet att genom innovativa förstärkningsmetoder kunna behålla gamla väg- och järnvägsbroar för att spara resurser och gynna klimatet. Ett exempel är Pitsundsbron som 2006 förstärktes utan att bron behövde stängas av.

Det är inte första gången Peter Collins arbete uppmärksammas, han har tidigare bland annat utsetts till Årets Brobyggare 2004 och fått Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken 2009.

Svenska gruppen inom CIR har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan och erbjuder kompetenshöjning inom byggsektorn genom forskning och innovation, kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring. Läs mer om CIR och certifikatet här.

Taggar:

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar