Synpunktsinsamling med digital karta inkluderar fler invånare

Report this content

Redan innan Coronapandemins utbrott fanns en önskan om att vidareutveckla fysiska samrådsmöten. Ramboll producerade därför en digital kartlösning åt Trafikverket för att kunna hålla digitala samråd. Nu får den ytterligare relevans. När samråd kan ske både fysiskt och digitalt underlättas deltagande för fler samhällsgrupper och det blir även enklare att sammanställa och analysera inkomna synpunkter från den digitala kartlösningen.

-    Med rådande pandemi finns det många som inte kan ta sig till samrådsmötena. Med vår digitala lösning kan den demokratiska processen ändå följas och projekt fortlöpa samtidigt som vi bidrar till en minskad smittspridning, säger Julia Franklin, samhällsplanerare på Ramboll.

Karta p iPad

Den digitala lösningen användes tidigare i våras i det projekt som utreder dragning av nya stambanan Göteborg-Borås. Eftersom det blev lyckat vidareutvecklades tjänsten så att Linköpingsborna ska kunna lämna synpunkter för Ostlänkens dragning genom Linköping. 

- Vid tidigare fysiskt genomfört samråd för Ostlänken, delen genom Linköpings tätort, var deltagandet stort från äldre målgrupper. Med detta digitala samråd kan de via lösningen fortsätta vara aktiva och bidra. Dessutom får vi in synpunkter från grupper där det digitala arbetssättet faller sig mer naturligt. Många yngre personer, som oftast inte deltar på samrådsmöten, har redan skickat in synpunkter, berättar Julia Franklin.

Plattformen nås via Trafikverkets hemsida och kommunikationsinsatser pågår för att upplysa allmänheten. Synpunkter kan lämnas direkt i kartverktyget till och med den 14 juni.

-    Första veckan fick vi in över 50 inlämnade synpunkter, vilket är superroligt. Nu kan även de som bor långt bort vara med, de som drar sig för att delta fysiskt och det kan göras när personen själv väljer det. Som invånare är det också möjligt att via plattformen se uppdateringar och hänga med i processen, säger Julia Franklin. 

Plattformen har arbetats fram av Ramboll och Atkins. Ramboll har stått för den tekniska konfigureringen av interaktiva kartor och Atkins för framtagande av innehåll i form av text och bild. 

-    Vi ser goda möjligheter för denna typ av lösning och möjligheter att kunna anpassa den utifrån projekt och olika syften. En fördel med denna typ av datainsamling är att synpunkterna redan vid inlämningstillfället får en geografisk koppling, blir kategoriserade och lättare att analysera i nästa steg, avslutar Julia Franklin. 

 

Julia Frankling samhllsplanerare p Ramboll

Julia Franklin, Ramboll

Läs mer här
Länk till digitalt samråd

 

Presskontakt: Boel Bengtsson, PR-ansvarig

+46 76 125 72 87, boel.bengtsson@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media