"Vi behöver öka takten i omställningen mot mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar"

Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll, har enhälligt valts till ordförande för styrelsen på Digital Twin City Centre, ett nationellt kompetenscenter för digitala tvillingar, koordinerat av Chalmers. Centrat är ett samverkansprojekt med 28 deltagande svenska och internationella partners.

-    Initiativet är viktigt i en tid då vi behöver öka takten i omställningen mpt mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar. Det är unikt med en satsning på digitala tvillingar som har partners från både akademiska världen, det offentliga och den privata sektorn. Det gör det möjligt att skapa forskning i framkant och samtidigt bidra till en omställning som gör skillnad för samhället. Jag är glad över förtroendet att leda styrelsen, säger Lina Vicsai på Ramboll.

 

Lina Vicsai Ramboll

Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll och ordförande för Digital Twin City Centre

Digital Twin City Centre ska leda utvecklingen av digitala tvillingar för stadsutveckling i Sverige. Syftet är att utveckla konceptet digitala tvillingar för hela städer och lyfta det bortom ren visualisering. Genom att modellera och simulera staden som ett komplext system baserat på realtidsdata, kan de digitala tvillingarna användas för att utveckla de verkliga städerna. 

-    Innovation och nya tekniker är något vi behöver utveckla tillsammans och det finns stor potential i samspelet mellan det fysiska och det digitala. En realtidsuppdaterad modell av en stad gör det möjligt att optimera olika flöden och underhållsinsatser för att underlätta vardagen för invånarna och använda skattemedel så effektivt så möjligt, säger Lina Vicsai.

Genom Digital Twin City Centre kombineras forskning med direkt samhällsutveckling från näringsliv och offentlig sektor och det ligger ett särskilt fokus på kunskapsöverföring. Centrat är ett av åtta kompetenscenter som ska bidra till riksdagens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

-    Digitalisering och nya tekniker är möjliggörare och måste kombineras med förståelse för samhällsutmaningar, beteendeförändringar och förväntningar hos kunder och konsumenter. Där blir parternas olika infallsvinklar extra viktiga, avslutar Lina Vicsai.

Presskontakt: Boel Bengtsson, PR-ansvarig

+46 76 125 72 87, boel.bengtsson@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media