RayCare fullt integrerat och i kliniskt bruk med Radixact på Swiss Medical Network i Schweiz

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att La Clinique Générale-Beaulieu, en del av schweiziska Swiss Medical Network, som första center i världen behandlat en patient med Accurays behandlingssystem Radixact® tillsammans med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®* och onkologiinformationssystem RayCare®*.

De första behandlingarna genomfördes framgångsrikt den 14 oktober. Kliniken är utrustad med senaste versionerna av RaySearchs mjukvara, RayCare 5A och RayStation 11A. Radixact är utrustad med ClearRT™, helical kVCT-bildteknik, och ansluten till Accurays iDMS®-datahanteringssystem.  
 
La Clinique Générale-Beaulieu har använt RayCare och RayStation i ett år. Systemen har steg för steg implementerats och integrerats i den dagliga verksamheten och idag använder kliniken RaySearchs mjukvara i alla led av behandlingen. Utöver fördelen med att enbart ha ett, sömlöst, system får läkaren dessutom en övergripande bild av var i behandlingsflödet patienten befinner sig.

Swiss Medical Network är en av de två största privata klinikgrupperna i Schweiz. Inom nätverket behandlas alla cancertyper med ledande tekniker och komplexa behandlingsmetoder. 2019 ingick Swiss Medical Network, som första sjukhus i världen, ett avtal om inköp av ett flertal system för ett flertal kliniker, av både Accurays strålbehandlingssystem och RaySearchs dosplaneringssystem och onkologiinformationssystem. 

Professor Oscar Matzinger, medicinsk direktör för strålningsonkologi vid Swiss Medical Network: ”Vi kan med glädje meddela att vi genomfört lyckade patientbehandlingar med hjälp av RayStation och RayCare med en Radixact-maskin. Detta är resultatet av ett produktivt och värdefullt samarbete mellan Accuray, RaySearch och vår klinik.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Vi är mycket glada över att den första behandlingen med Radixact och RayCare har genomförts framgångsrikt på detta förstklassiga center. Det är ett viktigt bevis på att RayCare kan användas som enda onkologiinformationssystem tillsammans med Accurays maskiner. Detta är av stort värde inte bara för vårt ömsesidiga samarbete med Swiss Medical utan även för andra potentiella samarbeten med kliniker över hela världen med liknande maskinpark och, framför allt, för patienter i behov av strålbehandling.”

Joshua H. Levine, vd, Accuray: ”Swiss Medical Networks framgångsrika första patientbehandling visar att vårt samarbete gör framsteg mot målet att utöka tillgången till avancerad cancervård till alla patienter som behöver strålbehandling. Behandlingen har möjliggjorts med hjälp av Accuray Radixact System, behandlingsystemet som är integrerat med bildtekniksystemet ClearRT, och RaySearchs mjukvara RayStation och RayCare. Tillsammans omdefinierar Swiss Medical Network, Accuray och RaySearch vad som är möjligt vid behandling av cancer, med förbättrade arbetsflöden, dosplanering och leverans, vilket bidrar till en förbättrad patientupplevelse.”


Om Swiss Medical Network
Swiss Medical Network är en av två ledande privata klinikgrupper i Schweiz. Klinikerna är etablerade i Schweiz tre språkregioner och erbjuder förstklassig sjukhusvård till både schweiziska och internationella patienter. Swiss Medical Network består av ungefär 20 kliniker, 20 öppenvårdscentra och 15 kompetenscentra, med högkvalificerade specialister inom alla medicinska områden. 

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.  De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.  

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård. 


* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com

För mer information är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media