Dela

Kontakt

 • RaySearch Laboratories
  Sveavägen 44 103 65 Stockholm
  +46 8 510 530 00
  http://www.raysearchlabs.com
 • Länkar

  Citat

  Vi firar 10 år av avancerad protonplanering genom fortsatt fokus på kontinuerlig innovation inom mjukvara för dosplanering till partikelbehandling. Vi tänjer ständigt på gränserna för att hjälpa kliniker att erbjuda den bästa behandlingen till sina patienter.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi vet att RayCare får positiva omdömen i tekniska utvärderingar av olika onkologiinformationssystem. Den avancerade funktionaliteten, vilken ytterligare förbättrats i den senaste versionen, i kombination med interoperabiliteten med TrueBeam gör att RayCare nu utgör ett mycket attraktivt alternativ till konkurrerande system, något som också bekräftas av både nya och befintliga kunder. Ett exempel som vi tidigare informerat om är Raigmore Hospital i Skottland. Strålbehandlingscentret där har använt RayStation till sina TrueBeam-linjäracceleratorer i många år och nyligen valde de att ersätta sitt befintliga onkologiinformationssystem med RayCare. Jag är övertygad om att fler kliniker kommer att göra liknande skiften från äldre onkologiinformationssystem till RayCare framöver.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Under första kvartalet 2024 ökade nettoomsättningen med 12 procent. Supportintäkterna ökade med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till 45,8 (23,7) MSEK för det första kvartalet.
  Johan Löf, vd för RaySearch
  Interoperabilitet med olika behandlingssystem är en nyckelfunktion för RayCare och det är glädjande att se att interoperabilitet med TrueBeam för den senaste versionen av RayCare har åstadkommits i tid till lanseringen. Jag ser fram emot den kliniska implementeringen av sammankopplingen senare under 2024.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Genom att få till stånd klinisk interoperabilitet mellan TrueBeam och RayCare visar Varian återigen sitt engagemang för att utveckla, distribuera och stödja viktiga gränssnitt för att våra produkter ska fungera sömlöst. RaySearch som aktör i vårt ekosystem är ytterligare ett exempel på vår ambition att möta de olika behov som kunder över hela världen har.
  Agam Sharda, VP of Product & Portfolio Management, Varian
  Vi är mycket glada över samarbetet med RaySearch, genom vilket vi ska förbättra och hitta nya innovativa lösningar i vår gemensamma kamp mot cancer.
  Cecilia de Leeuw, vd och koncernchef, C-RAD
  Jag ser fram emot att samarbeta med C-RAD, vars kontor dessutom ligger nära oss i Sverige. Den ytterligare information om patientens anatomi som tillhandahålls genom ytskanning via Catalyst+ har potential att avsevärt förbättra olika steg i dosplaneringsprocessen för strålbehandling i RayStation.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Att delta på ESTRO och få möta kunderna är alltid en av höjdpunkterna under året. I år är jag särskilt nöjd med att kunna presentera vår senaste utveckling inom adaptiv strålbehandling samt flera betydelsefulla samarbeten med olika partner. På RaySearch är vi övertygade om att öppna gränssnitt och gemensamma samarbeten är viktiga för den fortsatta utvecklingen inom strålbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vår installerade bas av RayCare-kunder ökar stadigt och jag är glad att kunna välkomna Raigmore Hospital som ny RayCare-kund. Jag är imponerad av centrets effektiva användning av RayStation och det faktum att de nu har valt RayCare kommer att göra deras processer ännu effektivare. Jag ser fram emot att samarbeta med teamet på Raigmore Hospital för att övergången ska bli smidig.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi har använt RayStation sedan 2016 och ser fram emot introduktionen av RayCare på avdelningen. Förutom den förbättrade integrationen med RayStation som detta kommer att ge är vi imponerade av möjligheten att automatisera uppgifter och därmed förbättra arbetsflödena. Att använda skriptning, som vi gör i RayStation, stärker denna funktion ytterligare. Vi ser också stor potential att förbättra kommunikation och dokumentation, funktioner som idag är uppdelade i ett antal olika system.
  Steven Colligan, Head of Radiotherapy Physics, Raigmore Hospital
  Vi ser fram emot att fortsätta vårt långa och nära samarbete med QST för att snabbt och effektivt kunna erbjuda nya och optimerade lösningar till vårdgivare runt om i världen som vill ligga i framkant i kampen mot cancer.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi är mycket glada för RayStation. Systemet kommer att bredda våra forskningsresurser och öka vår kapacitet att behandla patienter med hög precision.
  Dr Shigeru Yamada, tidigare generaldirektör för QST Hospital
  Under fjärde kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen med 13 procent. Supportintäkterna ökade med 40 procent. Rörelseresultatet uppgick till 44,4 (20,7) MSEK för fjärde kvartalet och 114,9 (42,7) MSEK för helåret.
  Johan Löf, vd för RaySearch
  “Vi är glada över att välkomna DrugLog till RaySearchs produktutbud. Sedan starten har RaySearch fokuserat på mjukvara för optimering och planering av strålbehandling. Den långsiktiga visionen är dock att tillhandahålla mjukvarustöd för alla typer av cancerbehandlingar, inklusive kemoterapi och kirurgi. Som ett första steg avser vi att lägga till stöd för dosplanering i RayStation och arbetsflöden i RayCare för hantering av kemoterapi. Vi ser framför oss att dessa utökningar kommer att lanseras senast under 2026. DrugLog kommer att utgöra ett utmärkt komplement till detta och avsevärt förbättra och förenkla kvalitetssäkringen vid cancerbehandling med cytostatika. Vi ser fram emot att integrera DrugLog i vårt erbjudande och fortsätta leverera innovativa lösningar till cancerkliniker i hela världen.”
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Jag tror starkt på de kliniska fördelarna med adaptiv strålbehandling. Verktygen har funnits i RayStation i många år och RayCare har redan från start utvecklats för att underlätta implementeringen av OART i klinisk rutin. I ARTemis kommer vi att ha en mycket pålitlig metod för att möjliggöra online adaptive och jag kunde inte ha önskat en bättre partner än The Royal Marsden, som vi har ett etablerat och givande samarbete med, som pionjärcentrum för denna nya spännande lösning.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Att så många kliniker världen över har valt RayStation är en viktig milstolpe för oss. Vi har investerat betydande resurser för att utveckla det mest avancerade dosplaneringssystemet med stöd för i stort sett alla tillgängliga behandlingsmaskiner. Idag ser vi att våra ansträngningar har gett resultat genom att över 1 000 kliniker har köpt RayStation. Med stolthet noterar jag också att tio av de femton högst rankade cancersjukhusen i världen, enligt en rankning som Newsweek gjort, är nuvarande kunder till oss. Detta avspeglar vår starka position också i toppsegmentet och bekräftar RaySearch som en ledande aktör inom högkvalitativ cancerbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Froedtert & MCW är ett utmärkt exempel på den typ av hälso- och sjukvårdskedjor som kommer att kunna dra maximal nytta av RaySearchs teknologier. RayStations stöd för olika leveranssystem gör implementeringen enklare och mer effektiv. Den medicinska personalen kommer att kunna använda en enda plattform för att avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst för varje cancerpatient. Vi ser fram emot att arbeta med cancerteamet på Froedtert & MCW under många år framöver.
  Johan Löf, grundare och vd för RaySearch
  Att ytterligare förbättra möjligheterna till multimodal behandling är avgörande för RaySearch i ambitionen att tillhandahålla verktyg för att skapa de bästa dosplanerna för cancerpatienter. Med RayStation 2024A fortsätter vi också med förbättringar inom snabb adaptiv omplanering, vilket kommer att vara ett viktigt fokusområde under de närmaste åren.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Online adaptive har varit ett viktigt fokus för RaySearch i många år och jag är imponerad av det arbete som görs på Vejle. RayStation har mycket avancerade verktyg tillgängliga för att göra online adaptive till en klinisk rutin och Vejles arbete visar vilka banbrytande möjligheter våra användare har för att ytterligare förbättra cancerbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi är engagerade och vill tänja på gränserna för innovation för att förbättra patientvård och behandling. Vårt mål med det nya arbetsflödet är att avsevärt minska sjukhustiden för patienter som genomgår palliativ korttidsbehandling.
  Rune S. Thing, medicinsk fysiker vid Vejle sjukhus
  Under tredje kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen med 20 procent. Supportintäkterna ökade med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (12,0) MSEK för tredje kvartalet och 70,5 (22,0) MSEK för de nio första månaderna.
  Johan Löf, vd för RaySearch
  Jag är mycket glad att OHSU kommer att integrera RayStation med Radixact; det är ytterligare ett steg framåt i vårt engagemang för att främja strålningsteknik. Samarbetet ökar tillgängligheten för våra innovativa lösningar och förbättrar i slutändan vården och kvaliteten för cancerpatienter.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi är glada att kunna addera ett så stort nätverk av center till vår växande installerade bas. RaySearchs strategi har sedan starten varit att stödja så gott som alla kommersiellt tillgängliga maskiner. Idag är RayStation det enda dosplaneringssystem som kan stödja ett enhetligt arbetsflöde för så stora och diversifierade center som Baptist Health Lexington och Baptist Health Hamburg och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Mass General är en av RaySearchs mest framstående samarbetspartner. De var den första kliniken i världen som behandlade en patient med hjälp av RayStation och vi har haft stor nytta av olika samarbetsprojekt som vi har genomfört tillsammans under åren. Jag är glad att de nu har möjlighet att börja använda RayStation även för sina protonbehandlingar.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  RaySearchs expertis inom mjukvara för onkologiområdet och Mevion Medical Systems senaste tekniska utveckling kommer att fortsätta att generera innovativa lösningar för protonbehandling. Vi ser fram emot att samarbeta med Mevion för fortsatt utveckling av protonstrålbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Synergierna mellan Mevion Medical Systems och RaySearch Laboratories fortsätter att omdefiniera cancervården. Styrkan i vårt partnerskap driver på expansionen av ny utveckling inom protonbehandling. Vi är fast beslutna att övervinna tekniska och kliniska hinder för att nå en ny nivå inom protonbehandling.
  Tina Yu, Ph.D., vd och koncernchef, Mevion Medical Systems
  PSI är ett mycket framstående cancerinstitut och jag är stolt över att välkomna dem som kunder. Det är också mycket spännande att få samarbeta i flera forskningsprojekt med en partner med så hög forskningskapacitet. Detta kommer att vara till nytta för nästa generation av RayStation och även vara ett viktigt steg mot att uppfylla vår vision om en värld där cancer har besegrats.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Genom att kombinera protonbehandling med ett avancerat dosplaneringssystem som RaySearchs kan vi tänja på gränserna för optimal cancervård. Vi ser fram emot att samarbeta med en av de ledande utvecklarna av dosplaneringssystem för att dela med oss av vår expertis inom protonbehandling och främja forskning inom olika områden, inklusive, men inte begränsat till, online adaptive.
  Damien C. Weber, ordförande för protonbehandlingscentret, Paul Scherrer Institute
  Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd
  Vi är mycket glada att få leverera RayStation och RayCare till C.R.O. Aviano. Genom att centret kommer att använda båda RaySearch-produkterna effektiviseras implementeringen samtidigt som det ger möjligheter för C.R.O. Aviano att optimera sina kliniska resultat. För RaySearch stärker detta avtal ytterligare vår ledande position inom både dosplanering och onkologiinformationssystem för protoncenter i Europa.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  MedAustron är en sann pionjär inom koljoner och det har varit en glädje och ära att ha dem som nära partner i över ett decennium. Jag är glad att vårt framgångsrika samarbete nu fördjupas och att RaySearch kan fortsätta stödja MedAustron i sina ambitioner, både i Österrike och i de internationella expansionsplanerna.
  Johan Löf, grundare och vd för RaySearch
  Vi är glada över att ha tecknat ett samarbetsavtal med RaySearch som en av de ledande aktörerna inom avancerade lösningar för cancerbehandling. Inom ramen för partnerskapet kommer vi att dra nytta av forskningsaktiviteterna för såväl vårt behandlingscenter som för nya produktinstallationer av MedAustron Multi-Ion 800 från vår egen avdelning för produkter och tjänster. Vår erfarenhet och kunskap som den första globala kunden för hela RayWorld-sviten kommer att vara till nytta för båda företagen i våra strategiska internationella tillväxtplaner.
  Ludwig Gold, vd för MedAustron
  Vi är glada att vara tillbaka på ASTRO i San Diego och träffa våra högt uppskattade partner och befintliga och potentiella kunder. Vi ser också fram emot att presentera våra senaste produktinnovationer för alla som besöker vår monter.
  Johan Löf, grundare och vd för RaySearch
  Under andra kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen med 49 procent. Supportintäkterna ökade med 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 18,2 (-19,5) MSEK för andra kvartalet och 41,9 (10,0) MSEK för första halvåret.
  Johan Löv, vd för RaySearch
  Att delta på AAPM har alltid varit av stort värde för RaySearch och jag ser fram emot givande diskussioner med både kunder och våra partner inom forskning. Betydelsen av kongressen ökar också med tanke på att Houston är huvudsäte för en av våra största kunder och samarbetspartner.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Det är glädjande att se det ökade intresset för RayCare och att fler kliniker använder produkten kliniskt. Vi fortsätter att vidareutveckla produkten i hög takt och denna release medför en ännu mer integrerad lösning med våra andra produkter för att ge en effektiv och överlägsen användarupplevelse.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Med RayStation 2023B visar vi vårt starka engagemang för att tillhandahålla dosplaneringslösningar i världsklass. Adaptiv omplanering och hög integrationsnivå av olika system på kliniken kommer att öka möjligheten till personliga behandlingar och förbättrad patientvård.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  RaySearch är världsledande inom planering för protonbehandling. Det faktum att protonleveranssystem har blivit överkomliga för läkarägda organisationer är en spännande utveckling. Den drivs av tillgången till system som kan inhysas i ett rum samt allt mer klinisk evidens som talar för användning av protoner. RayStation stödjer en bred användning och systemet har marknadens mest avancerade funktionalitet samtidigt som det är tillgängligt för alla typer av kliniker. Vi ser fram emot att hjälpa South Florida Proton Center.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Det är glädjande att höra att den första CyberKnife-behandlingen där RayStation och RayCare använts, har genomförts framgångsrikt på denna klinik i världsklass. Jag är imponerad av CHUV:s ambitiösa program och vi är glada att kunna stötta dem med en komplett uppsättning mjukvara som möjliggör optimering av driftseffektiviteten och förbättrad behandlingskvalitet.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Jag är glad att vårt långa och framgångsrika samarbete med UMCG nu utökas till preklinisk forskning. Tillsammans med teamet på PARTREC, UMCG:s nya forskningsanläggning, ser vi fram emot fortsatt forskning och utveckling i framkant.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Henrik Bergentoft har gjort ett bra arbete under sin korta tid på RaySearch och vi önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär. Med Annika Blondeau Henriksson, som tillträder som interims-CFO per omgående, får vi en kompetent kraft som säkerställer vår kapacitet på finansavdelningen under tiden som en rekrytering av en efterträdare pågår.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Den starka efterfrågan på RayStation från protonkliniker håller i sig och jag är glad att vi kan stödja Sumitomos kompakta system så att denna teknik blir tillgänglig på ett optimalt sätt för cancerpatienter i regionen. RaySearch har alltid haft ambitionen att stödja alla tillgängliga maskiner på marknaden.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Försäljningen sker av privatekonomiska skäl. Jag är fortsatt fullt engagerad i bolaget och har en stark tilltro till RaySearchs framtid. Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla RaySearch mot våra strategiska mål.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi är mycket glada över att ABCPTR har valt RayCare. Genom att stödja ännu en behandlingsmaskin bekräftar detta också vår redan starka position inom partikelbehandlling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Ordern från Shinva är en indikation på den starka position som Shinva har på den kinesiska marknaden. Vi uppskattar samarbetet med Shinva och att de, och deras kunder i Kina, väljer RayPlan som sitt dosplaneringssystem. Marknaden i Kina har stor potential och vi ser fram emot ett fortsatt tätt samarbete med Shinva.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Vi är glada att samverka med B dot Medical i detta banbrytande samarbete. Genom att kombinera våra respektive expertisområden kan vi driva innovation och bidra till utvecklingen av protonbehandlingsteknologin. Tillsammans är vi engagerade i att förbättra cancerbehandling och att göra protonbehandling mer tillgänglig för patienter över hela världen.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Som tidigare kommunicerats har det tagit längre tid att uppnå interoperabilitet mellan RayCare och TrueBeam än vad som ursprungligen planerats. Vi har dock lärt oss mycket under processen och uppskattar det engagemang som ingenjörsteamet på Varian har haft i projektet. Vi förväntar oss att detta avsevärt kommer att öka marknadspotentialen för RayCare och ser fram emot att utforska ytterligare potentiella områden för samarbete och interoperabilitet med Varians produkter.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Under första kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen med 10,6 procent. Supportintäkterna ökade med 13,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24 (30) MSEK.
  Johan Löf, vd för RaySearch
  Vi ser fram emot att fördjupa vårt strategiska partnerskap med BEBIG Medical. Samarbetet kommer att möjliggöra ökad kompabilitet mellan våra respektive produkter och förbättra kvaliteten på och tillgängligheten av cancerbehandling för patienter över hela världen.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Att delta på ESTRO och kunna möta många av våra kunder under en kort tid är alltid en av höjdpunkterna under året. I år är jag särskilt nöjd med att kunna presentera många samarbeten med olika partner. RaySearch tror att öppna gränssnitt och gemensamma samarbeten är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen inom strålbehandling.
  Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp