Citat

Under fjärde kvartalet 2022 ökade orderingången med 49 procent och nettoomsättningen med 40 procent. Rörelseresultatet uppgick till 21 (-17) MSEK.
Johan Löf, vd RaySearch
Japan är en viktig marknad för RaySearch och det faktum att ett imponerande antal japanska strålbehandlingscenter har valt RayStation som ett av sina verktyg i kampen mot cancer visar att det finns ett stort förtroendet för våra produkter. Vi kommer att fortsätta att utveckla innovativ mjukvara för allt bättre och mer avancerad cancerbehandling.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
RaySearch är ledande inom dosplanering för protonbehandling och vi är stolta över att ännu en framstående protonklinik har valt RayStation. Vi ser fram emot att stödja OSUCCC – James i deras kliniska verksamhet.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Vi är stolta över att få leverera både RayStation och RayCare till denna omfattande investering i protonbehandling i Spanien. För RaySearch innebär detta att vi ytterligare stärker vår ledande position inom dosplanering för protoner samt en väsentlig ökning av vår kundbas för RayCare. Det faktum att alla center kommer att använda båda RaySearch-produkterna kommer att ge många synergier, både när det gäller implementering och klinisk praxis för strålbehandling i Spanien.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Under tredje kvartalet 2022 ökade orderingången med 71 procent och nettoomsättningen med 55 procent. Rörelseresultatet uppgick till 12 (-27) MSEK för tredje kvartalet och 22 (-37) MSEK för de nio första månaderna.
Johan Löf, vd RaySearch Laboratories
Det är glädjande att kunna notera att kvartalet hade den högsta orderingången och omsättningen någonsin för ett tredje kvartal. Det är beklagligt att vi flyttar vårt rapportdatum, jag är dock trygg och förvissad om att vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa framtida rapportering.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Vi ser fram emot att samarbeta med McLaren Proton Center kring såväl konventionell protonbehandling som spännande nya behandlingsmetoder. RaySearch tillkännagav nyligen ett partnerskap med Leo Cancer Care och implementeringen av RayStation på McLarens center kommer att göra det möjligt för centret att fullt ut utnyttja Leo Cancer Cares teknik.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Vi är glada att kunna vara tillbaka på ASTRO för att träffa partner och befintliga och nya kunder och visa de senaste innovationerna med våra produkter. Vi är bland annat stolta över att kunna visa upp lovande innovationer inom online adaptive tillsammans med vår partner Accuray samt presentera våra nya partnerskap med Leo Cancer Care och GE HealthCare.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Günther har ett starkt engagemang för RaySearch och kampen mot cancer. Jag tror att han kan bli ett utmärkt tillskott i RaySearchs styrelse.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
IEO Milano är ett världsberömt center med lång erfarenhet av att använda RayStation. När de nu implementerar protonbehandling är jag glad att de har beslutat att utöka den befintliga installationen samt lägga till RayCare som sitt onkologiinformationssystem. RayStation är det klart marknadsledande dosplaneringssystemet för protonbehandling och denna order bekräftar det intresse vi nu ser för att addera RayCare för att skapa en integrerad lösning och få den fulla potentialen genom att ha alla RaySearchs system i samma mjukvaruplattform.
Johan Löf, grundare och vd på RaySearch
Jag vill passa på att tacka Lars och Johanna för deras arbete och engagemang i RaySearch och önskar dem lycka till framöver. Jag ser även fram emot att arbeta med Hans som ordförande. Som läkare, professor emeritus och tidigare rektor för KI har han en unik bredd inom medicin och medicinsk teknik. Dessutom har han suttit i RaySearchs styrelse sedan 2004 och känner företaget mycket väl.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Kanada har ett av världens mest avancerade vårdprogram för cancer. RaySearch har många väletablerade relationer med kanadensiska center, både kliniska och akademiska, och vi är stolta över att även Sunnybrook har visat förtroende för oss och vår innovativa mjukvara. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med denna stora och välkända klinik för att ytterligare förbättra cancerbehandlingen.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Vi har följt Leo Cancer Cares arbete länge och tycker att deras inställning till strålbehandling innebär en smart, effektiv och potentiellt revolutionerande utveckling. Liksom många andra insatser inom området som härrör från Rock Mackie är idén med upprätt strålbehandling väl genomtänkt och passar för många olika indikationer. Jag är glad att vi nu har tagit steget att formalisera relationen med Leo Cancer Care och jag är övertygad om att våra teknologier har stor potential tillsammans.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Under andra kvartalet 2022 ökade orderingången med 12 procent och nettoomsättningen med 3,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till -19,5 (-22,5) MSEK för andra kvartalet och 10,0 (-10,2) MSEK för första halvåret.
Johan Löf, vd för RaySearch
Antalet offentliga upphandlingar i USA är få och det är glädjande att vinna dessa då de baseras på en grundläggande och objektiv utvärdering. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med University of New Mexico Comprehensive Cancer Center och till att bidra med avancerad teknologi i vården av sjukhusets patienter.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Jag är mycket glad över att kunna välkomna Henrik till tjänsten som CFO på RaySearch och som medlem av vår ledningsgrupp. Förutom att han har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet som CFO på internationella och börsnoterade bolag är han dessutom väl insatt i vår bransch. Hans erfarenhet av bolag i tillväxt kommer också vara värdefull med tanke på RaySearchs expansiva fas.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Vi är glada att kunna välkomna Smith Clinic vid Harris Health System som kund. Vi ser fram emot ett givande samarbete och möjligheten att kunna bidra till förbättrad vård för klinikens patienter.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
SNUH bestämde sig nyligen för att  installera vårt dosplaneringssystem RayStation. Nu är jag glad att kunna konstatera att detta framstående sjukhus även har beslutat att köpa in RayCare till sitt koljoncenter. Med denna ytterligare order från SNUH bekräftas RaySearchs marknadsledande position inom detta unika segment, liksom det faktum att antalet nya kunder som väljer RayCare som onkologiinformationssystem ökar alltmer.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Sverige är ett föregångsland och ett centrum för forskning kring strålbehandlingsteknik. All forskning och utveckling på RaySearch sker i Sverige – 200 av våra medarbetare arbetar med detta. Norrlands universitetssjukhus och RaySearch har under många år samarbetat i olika forskningsprojekt och jag är mycket glad att vår teknologi nu kommer att användas kliniskt på ytterligare ett universitetssjukhus i Sverige.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Att göra segmentering med djupinlärning tillgänglig för alla användare kommer att avsevärt minska tiden för konturering av organ och är ett bra exempel på vår ambition att automatisera dosplaneringsprocessen.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Adaptiv strålbehandling (ART) har varit ett fokusområde för RaySearch i mer än 20 år och det gläder mig att se att daglig online ART för fotonbehandlingar äntligen börjar användas kliniskt. Dock kan online ART vara ännu viktigare för protonbehandling, vilket förhoppningsvis kommer att bli nästa steg för klinikerna. För att uppnå detta mål är det avgörande att akademiska institutioner, kliniker och leverantörer av dosplaneringssystem, onkologiinformationssystem och protonleveranssystem har ett nära samarbete. Med ProtOnART-konsortiet har vi lyckats samla just dessa kompetenser.
Johan Löf, grundare och vd på RaySearch
Vi ser ett starkt ökat intresse för RayCare som har utvecklats till att bli nästa generation av onkologiinformationssystem. Det faktum att RaySearch är en systemoberoende aktör på marknaden bidrar också till att cancerkliniker runt om i världen ser RayCare som ett attraktivt alternativ som bidrar till effektiv, säker och integrerad cancervård.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Jag är glad att vi har tecknat vårt första avtal med Mevion China och ser fram emot vårt samarbete och att kunna bidra till att ytterligare förbättra behandlingen för cancerpatienter på Tongji Hospital.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Jag är glad att kunna välkomna SNUH som en av allt fler användare av RaySearchs produkter. Med ordern från SNUH bekräftar vi vår marknadsledande position i detta unika segment med en global marknadsandel nära 100 procent.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch
Den högkvalitativa användarupplevelsen och de nyskapande funktionerna i RayStation gjorde systemet till ett självklart val för Apollo Proton Cancer Centre.
Dr. Preetha Reddy, vice ordförande, Apollo Hospitals Group
Med detta partnerskap vill vi, tillsammans med RaySearch, ge den onkologiska vårdkedjan ytterligare fördelar av högupplöst bildåtergivning
Toshio Takiguchi, VD Canon Medical
RayStation kommer att ge oss den ultimata flexibiliteten att optimera behandlingsplanerna för våra patienter och sömlöst integrera proton, kol och fotonplanering
Jürgen Debus, Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. vid Heidelberg Universitetssjukhus
En av RayStations mest utmärkande styrkor är dess förmåga att sammanföra dosplaneringen för olika behandlingstekniker och maskiner. RaySearch har som mål att stödja de senaste kliniska strategierna och vi är glada över att kunna uppfylla HIT och MITs omfattande behov, då de båda befinner sig i utvecklingens framkant när det gäller cancerbehandlingar.
Johan Löf, VD på RaySearch
RayStation® innehåller dosplaneringsverktyg för all slags strålbehandling och hos en mångsidig klinisk partner som First Coast Oncology kan vår ledande mjukvara utnyttjas för att behandla många olika typer av cancer.
Johan Löf, VD RaySearch
RaySearch ligger i fronten för innovativ dosplaneringsmjukvara och har nu byggt in alla de mest avancerade teknologierna för patientutvärdering i ett och samma system.
Scot Ackerman, MD, medicinskt ansvarig läkare på First Coast Oncology