RAYSEARCH ETABLERAR LOKALT DOTTERBOLAG FÖR DEN AUSTRALISKA OCH NYA ZEELÄNDSKA MARKNADEN

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att de etablerar ett helägt dotterbolag i Australien för att ge service till den australiensiska och nyzeeländska marknaden. RaySearch Australia and New Zealand kommer att arbeta med direktförsäljning och service till kunder i regionen.

Genom att etablera en stark lokal närvaro kan RaySearch bättre möta kundernas behov i Australasien, där det finns en stabil och växande marknad för avancerad onkologisk mjukvara.

RaySearch har redan en solid närvaro på marknaden i Australasien och flera ledande kliniker i regionen har valt RayStation®* för dosplanering. Fram till nu har företagets verksamhet i området hanterats via ett samarbete med den lokala distributören alphaXRT. De två företagen kommer att fortsätta sitt samarbete för att säkerställa bästa möjliga service till kunderna även i framtiden.

RaySearch Australia and New Zealand kommer att ledas av Meshan Naidu som tidigare arbetade på RaySearchs huvudkontor i Sverige som Global Service IT Manager.

Meshan Naidu, regional säljchef RaySearch Australia: ”Vi ser fram emot att förstärka våra relationer med klinikerna i Australien och Nya Zeeland och ge service och support i toppklass till våra kunder.”

Johan Löf, CEO för RaySearch: ”Etableringen av RaySearch Australia and New Zealand markerar ett viktigt steg framåt för vår närvaro i Australasien. Vi arbetar ständigt för att möta behoven hos kunderna i regionen och ser fram emot att skapa nya partnerskap med fler kliniker med starka framtidsvisioner.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen.* Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar