RaySearch och IBA utökar samarbetet inom strålbehandling med protoner

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) och IBA meddelar att de utökar samarbetet kring protonbehandling, inom områdena FLASH-behandling, ARC-behandling med protoner och behandling av tumörer i rörelse.

RaySearch och IBA har sedan 2013 ett strategiskt partnerskap på global nivå. Med åren har samarbetet fördjupats och kombinationen av RayStation®* och IBA:s system Proteus® är nu en väl beprövad industristandard. Idag har majoriteten av de center som har IBA:s Proteus valt RayStation som dosplaneringssystem och totalt har 27 center över hela världen kombinationen Proteus protonmaskiner och RayStation. 

I samarbetet ingår att anpassa RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare®* för optimal användning med IBA:s maskiner. Gemensamma funktioner, specifika gränssnitt i mjukvaran och anpassade grafiska användargränssnitt i både RayStation, RayCare och IBA:s leveranslösningar möjliggör en smidig integration av arbetsflödet med optimerad prestanda. Resultatet blir en nyckelfärdig lösning för all mjukvara och hårdvara som behövs för att leverera protonbehandlingar av högsta kvalitet.

I det utökade samarbetet ingår följande områden:

  • Proton ARC-behandling i RayStation specifik för DynamicARC®1: Nästa utvecklingssteg inom protonbehandling som borgar för enkel behandlingsplanering, kortare behandlingstider och förbättrad doskonformitet.
  • Dosplanering med FLASH i RayStation specifik för ConformalFLASH®2: Kombinerar fördelarna med FLASH-behandling med de dosimetriska fördelarna med protonbehandling och Bragg Peak. FLASH-behandling är en teknik som har potential att revolutionera framtidens cancerbehandlingar genom att leverera strålbehandling med ultrahög doshastighet, flera magnituder snabbare än vad som används inom konventionell klinisk strålbehandling idag.
  • Maskinspecifik mjukvara för dosplanering av tumörer i rörelse: Hanterar och garanterar dosöverensstämmelse under hela behandlingen av patienter med tumörer i rörelse genom att använda maskinens fulla kapacitet och tillhandahålla specifika bildbehandlingsmöjligheter.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Idag är kombinationen av RaySearchs RayStation och IBA:s Proteus industristandard inom protonbehandling. Med det utökade samarbetet mellan våra företag siktar vi på att ta protonbehandling till nästa nivå genom att utveckla flera innovativa strålbehandlingstekniker som kommer att förbättra cancervården signifikant.”  

Olivier Legrain, vd, IBA: ”Genom att kombinera våra expertkunskaper kan vi år efter år leverera enastående, integrerade lösningar för protonbehandling och därigenom hjälpa läkarna att ta hand om sina patienter på bästa möjliga sätt.”


Om IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) är ett globalt medicintekniskt företag som fokuserar på integrerade och innovativa lösningar för diagnos och behandling av cancer. Företaget är världsledande inom tekniken för protonterapi, som anses vara den mest avancerade formen av strålbehandling som finns att tillgå idag. IBA:s lösningar för protonbehandling är flexibla och adaptiva och kunderna välja allt från universella fullskaliga protonbehandlingscentra till kompakta system för enskilda rum. IBA har även verksamhet inom strålningsdosimetri och utvecklar partikelacceleratorer för medicinska och industriella tillämpningar. Huvudkontoret finns i Belgien och företaget har över 1300 anställda över hela världen. IBA har installerat system jorden runt. IBA är listat på den europeiska aktiebörsen EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR och Bloomberg IBAB.BB).

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare®* över hela världen. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är framtaget för att utgöra en länk mellan behandlingsapparaten och systemen för dosplanering och onkologisk information. Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

1. DynamicARC® är ett registrerat varumärke för IBA:s Proton ARC-maskin som är i utvecklingsfas.

2. ConformalFLASH® är ett registrerat varumärke för IBA:s Proton FLASH som är i forsknings- och utvecklingsfas.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media