RaySearch och Mevion utvecklar nästa generations dosplaneringtekniker för protonbehandling med FLASH

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) och Mevion Medical Systems, två ledande företag inom strålbehandling med protoner, kommer att samarbeta för att utveckla avancerade dosplaneringtekniker för FLASH-behandlingar med leveranssystemet MEVION S250i. 

Samarbetet kommer att utforska FLASH intensitetsmodulerad protonbehandling (IMPT), med en teknik som stöder leverans av kliniska FLASH-fält med stor volym. Tekniken kombinerar mindre fält som vart och ett levereras med hög doshastighet (FLASH)och är ett komplement till Mevions avancerade leveranssystem HYPERSCAN.

Townsend Zwart, vice vd för avancerad utveckling på Mevion Medical Systems: ”På Mevion är vi mycket nöjda med det långvariga samarbetet med RaySearch, där vi tillsammans utvecklar intensitetsmodulerad protonbehandling med ultrahög doshastighet (FLASH). Optimeringen av FLASH kräver stor hänsyn till den tidsberoende dosleveransen och sekvenseringen av protonpunktdoser. Överlappning av punkter eller punkter med flera pulser kan ge komplexa viktningsfaktorer för FLASH. Det kan även vara nödvändigt att inkludera olika vävnadstyper eller vävnadsegenskaper för att kunna skapa en effektiv modell för dosviktning. Utvecklingsteamet på RaySearch är unikt kvalificerade för att införliva dessa funktioner i en modul för FLASH-dosplanering.”

Kjell Eriksson, forskningschef, RaySearch: ”RayStation stöder redan IMPT-planering för Mevions system HYPERSCAN med Monte Carlo-dosberäkning för både optimering och slutdosberäkning. Vi är nu glada över att få utforska hur RayStation kan skapa optimala FLASH-planer för HYPERSCAN och att ytterligare fördjupa vårt partnerskap.”

RaySearch och Mevion har samarbetat sedan 2014 för att utveckla kapacitet för avancerad behandlingsplanering för Mevions HYPERSCAN pencil-beam scanning och pMLC med adaptiv apertur. Båda företagen ställer ut vid den årliga kongressen för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) i Chicago, 24–26 oktober. Kongressbesökare inbjuds till respektive monter för mer information.

*FLASH-behandling befinner sig för närvarande i preklinisk forskning, den är ännu inte tillgänglig för kommersiell försäljning eller kliniskt bruk. 


Om Mevion Medical Systems
Sedan 2004 har Mevion Medical Systems varit en ledande leverantör av kompakta leveranssystem inom protonbehandling för cancervård. Mevion arbetar kontinuerligt för att förbättra utformningen av och tillgängligheten till protonbehandling över hela världen. De var först med att ta fram den nya ettrumsplattformen och fortsätter att främja vetenskapen kring och tillämpningen av protonterapi. Mevions viktigaste produkt, leveranssystemet MEVION S250i, med HYPERSCAN pencil-beam scanning, är världens minsta leveranssystem för protonbehandling. Det eliminerar alla hinder som uppstår med andra leveranssystem för protonbehandling avseende storlek, komplexitet och kostnader. Mevion har sitt huvudkontor i Littleton, Massachusetts, USA, och finns även i Europa och Kina. Mer information finns på mevion.com.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.  

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

Taggar: