RaySearch publicerar årsredovisning för 2018

RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på webbsidan.
Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2018 finns nu tillgänglig på:
www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:
ir@raysearchlabs.com

Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 17.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                           Tel: +46 8 510 530 00          Epost: johan.lof@raysearchlabs.com 
Peter Thysell, CFO                   Tel: +46 70 661 0559           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar