RaySearch tecknar avtal med B dot Medical för utveckling av avancerade mjukvarulösningar för protonbehandling

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att ett strategiskt samarbetsavtal med B dot Medical Inc. har ingåtts. Avtalet syftar till att förbättra protonbehandling genom utveckling och validering av integrationen mellan RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och B dot Medicals ultrakompakta protonbehandlingssystem.

B dot Medical är ett japanskt företag inriktat på utveckling av ett ultrakompakt protonbehandlingssystem med ett icke-roterande gantry som ska uppnå exceptionellt hög prestanda med banbrytande funktioner som höghastighetsskanning och andningsanpassad bestrålning.

Syftet med samarbetet är att öka spridningen av och tillgängligheten till protonbehandlingsteknologi för ett brett spektrum av sjukvårdsinrättningar och regioner över hela världen. Långsiktigt är målet att göra protonbehandling mer tillgänglig, vilket gagnar patienterna.

Takuji Furukawa, vd och koncernchef, B dot Medical, säger: "Samarbetet är ett betydande steg framåt i vårt uppdrag, "protonbehandling för alla". Genom att samarbeta med RaySearch kan vi optimera våra system ytterligare och implementera innovativa lösningar inom strålningsonkologi. Vi ser fram emot den effekt samarbetet kommer att ha på patientvården och kommer att öka takten i vår verksamhet för att expandera marknaden för strålbehandling och kunna föreslå optimala lösningar för sjukhus.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: "Vi är glada att samverka med B dot Medical i detta banbrytande samarbete. Genom att kombinera våra respektive expertisområden kan vi driva innovation och bidra till utvecklingen av protonbehandlingsteknologin. Tillsammans är vi engagerade i att förbättra cancerbehandling och att göra protonbehandling mer tillgänglig för patienter över hela världen."

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Om B dot Medical 
B dot Medical är ett startup-företag sprunget ur National Institute of Radiological Sciences (NIRS) i Japan. Företaget har utvecklat ett ultrakompakt protonbehandlingssystem, mycket kompaktare än de konventionella, som är jämförbart med linacs i storlek. Denna utveckling förväntas bidra till en betydande ökning av antalet protonbehandlingsanläggningar genom att de nu kan byggas i städer och tätbebyggda områden där detta tidigare har varit svårt eller på sjukhus som tidigare inte övervägt det av kostnadsskäl.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada att samverka med B dot Medical i detta banbrytande samarbete. Genom att kombinera våra respektive expertisområden kan vi driva innovation och bidra till utvecklingen av protonbehandlingsteknologin. Tillsammans är vi engagerade i att förbättra cancerbehandling och att göra protonbehandling mer tillgänglig för patienter över hela världen.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch