RaySearchs vd säljer aktier – kvarstår som långsiktig aktieägare

RaySearchs grundare och vd Johan Löf, har sålt 200 000 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB under perioden 27-30 augusti 2019. Johan Löf kvarstår som långsiktig aktieägare och äger efter försäljningen
6 243 084 aktier av serie A och 418 393 aktier av serie B, vilket motsvarar 19,4 procent av det totala antalet aktier och 56,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.  

”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Jag har inte sålt några aktier i RaySearch sedan 2013 och denna försäljning utgör mindre än 3 procent av mitt totala innehav i RaySearch. Mitt fulla engagemang och starka tilltro till RaySearchs framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter i närtid och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla RaySearch mot våra strategiska mål”, säger Johan Löf, grundare och vd, RaySearch. 

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com 

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar