RayStation finns nu på över 200 kliniker i Japan

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) är stolta över att kunna meddela att antalet strålbehandlingskliniker i Japan som använder RayStation®* för dosplanering nu har passerat 200. Sett till antalet kliniker är Japan RaySearchs näst största marknad.

Sedan lanseringen 2009 har RayStation sålts till mer än 900 cancercenter över hela världen. Flest RayStation-kliniker, drygt 250 stycken, finns i USA och på tredje plats, efter Japan, kommer Kina där omkring 80 kliniker har RayStation.  

År 2014 var University of Tokyo Hospital först med att introducera RayStation i Japan. Idag används RayStation av 63 universitetssjukhus och 20 avancerade forskningsinstitut, vilket har spelat en avgörande roll för etableringen av RayStation på den japanska marknaden.

Under det fjärde kvartalet 2022 tillkom 13 nya RayStation-kunder i Japan, och intäkterna uppgick till drygt 40 MSEK. De nya kunderna under fjärde kvartalet utgjordes av kliniker med konventionella linjäracceleratorer för strålbehandling med fotoner.

Japan ligger i framkant vad gäller avancerade tekniker för strålbehandling. Förutom dosplanering för behandlingar med fotoner och elektroner, används RayStation även för protoner, koljoner och BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). RayStations avancerade funktioner och stöd för många olika modaliteter har varit en framgångsfaktor på den japanska marknaden.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Japan är en viktig marknad för RaySearch och det faktum att ett imponerande antal japanska strålbehandlingscenter har valt RayStation som ett av sina verktyg i kampen mot cancer visar att det finns ett stort förtroendet för våra produkter. Vi kommer att fortsätta att utveckla innovativ mjukvara för allt bättre och mer avancerad cancerbehandling.”

 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

RaySearch har sålts till mer 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Japan är en viktig marknad för RaySearch och det faktum att ett imponerande antal japanska strålbehandlingscenter har valt RayStation som ett av sina verktyg i kampen mot cancer visar att det finns ett stort förtroendet för våra produkter. Vi kommer att fortsätta att utveckla innovativ mjukvara för allt bättre och mer avancerad cancerbehandling.
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch