RayStation utvalt till Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i London

Stiftelsen Imperial College Healthcare NHS Trust i London i Storbritannien har valt RayStation som enda dosplaneringssystem för två av sina sjukhus i London: Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital. RayStation valdes som den bästa lösningen efter en omsorgsfull utvärdering av alla de potentiella dosplaneringssystem som finns på marknaden.

Imperial College Healthcare NHS Trust driver fem sjukhus och en rad olika mindre vårdinrättningar i London. Strålbehandlingar utförs på Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital. RayStation köps in för att ersätta de två olika dosplaneringssystem som i nuläget används på sjukhusen.

Båda sjukhusen kommer att använda RayStation för all dosplanering samt för virtuella simuleringar inför behandlingar, och RayStation kommer att ersätta sjukhusens nuvarande fristående system för virtuell simulering. Inköpet omfattar en rad olika funktioner inklusive 3D-CRT, IMRT, VMAT, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering och adaptiv planering.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att få hjälpa dessa två ledande London-sjukhus med deras behov. Målet med RayStation är att kunna erbjuda den mest omfattande funktionaliteten. Detta gör det möjligt för kliniker att sammanföra flera olika system, öka effektiviteten och minska behovet av personalutbildning. Vi ser fram emot ett lyckat partnerskap.”

Om Imperial College Healthcare NHS Trust
Imperial College Healthcare NHS Trust är en stiftelse som ger akutvård och specialistvård till en befolkning på nära två miljoner människor i nordvästra London, och fler bortom det. Stiftelsen har fem sjukhus i London – Charing Cross, Hammersmith, Queen Charlotte’s & Chelsea, St Mary’s och The Western Eye. Den driver även ett växande antal lokala vårdinrättningar. Tillsammans med sin akademiska partner Imperial College London är stiftelsen ett av Storbritanniens 11 akademiska centrum för vårdvetenskap. De arbetar för att snabbt omvandla forskning till praktik som förbättrar patientvården och borgar för utomordentlig utbildning.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Taggar:

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar