Senaste innovationerna i RayStation, RayCare och RayIntelligence visas på ASTRO 2021

Report this content

RaySearch Laboratories AB (publ) visar upp de senaste innovationerna inom mjukvara för onkologi på ASTRO 2021, som hålls 24–27 oktober i Chicago. Under kongressen kan besökarna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och det nya molnbaserade analyssystemet för onkologi, RayIntelligence®.

De senaste versionerna av RayStation (11A) och RayCare (5A) släpptes i maj 2021. En ny funktion i RayStation är dosplanering för Accurays CyberKnife®-system för strålkirurgi och stereotaktisk strålbehandling (SBRT). RayStation har stöd för optimering med de tre olika typerna av kollimering – fasta ikoner, Iris™ Variable Aperture och Incise™ Multileaf Collimator – samt alla CyberKnife-tekniker för att synkronisera behandlingen med patientrörelser i realtid (Synchrony®). I senaste versionen ingår även nyheter inom organsegmentering med hjälp av deep learning, med modellstöd för organ i huvud och hals, thorax och pelvis.

På kongressen visas också dosplanering för brachybehandlingar med automatisk rekonstruktion av behandlingskanaler i kombination med kraftfull källtids-optimering, ultrasnabb Monte Carlo-dosberäkning för protoner, flermålsoptimering (MCO), Plan Explorer och ett flertal andra avancerade funktioner i RayStation. 

Den senaste versionen av RayStation är även mer integrerad med onkologiinformationssystemet RayCare och behandlingsstyrsystemet RayCommand®* vilket gör det kliniska arbetsflödet ännu smidigare.

I RayCare 5A har flera nya funktioner lagts till som ökar den kliniska effektiviteten och förbättrar säkerheten genom att minska antalet manuella rutinuppgifter. Bland de nya funktionerna finns stöd för hantering av strålbehandlingsordinationer och en ny whiteboard som ger en översikt över patientbehandlingar, inklusive information om när en patient är redo för behandling.

RayIntelligence extraherar automatiskt patient- och behandlingsdata från RayStation för visualisering och analys av patientpopulationer. Den första versionen av RayIntelligence släpptes i december 2020 och på ASTRO 2021 presenteras den senaste versionen (1C) som har förbättrade funktioner för analys och jämförelse av behandlingsplaner för patientpopulationer.

I montern kommer Accuray och RaySearch ha en gemensam förhandsvisning av ett smidigt och effektivt arbetsflöde för online adaptive tillsammans med Radixacts behandlingssystem. ClearRT-bilder, synkronisering av rörelser i realtid och det effektiva och smidiga ramverket för adaptiv omplanering i RayStation och RayCare gör att behandlingen kan anpassas efter patientens aktuella situation, och en optimal dagsaktuell behandling tas fram för varje enskild patient. Därmed blir ett automatiserat, adaptivt arbetsflöde möjligt där en daglig plan optimeras baserat på dagens bilder och RaySearchs avancerade funktioner, som deep learning-segmentering och GPU-baserad dosberäkning.

Under ASTRO, den 23 oktober, arrangerar RaySearch och Accuray också en förhandsvisning av online adaptive på Marriott Marquis. Läs mer och registrera dig här.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare®* över hela världen. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är framtaget för att utgöra en länk mellan behandlingsapparaten och systemen för dosplanering och onkologisk information. Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård. 

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi som ger mening till data och stärker cancerklinikernas möjligheter att nå nya nivåer av individanpassad vård genom insikter baserade på kliniska data.

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media