Thailändsk klinik först i Asien-Stillahavsregionen att behandla patienter med RayStation och Radixact

Report this content

Lopburi Cancer Hospital i Thailand har behandlat de första patienterna med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® i kombination med Accurays behandlingssystem Radixact®. Centret är det första i Asien-Stillahavsregionen att använda kombinationen i klinisk verksamhet.

Lopburi fokuserar på innovation och är ett nationellt kompetenscentrum för cancerbehandlingar. Idag utför centret specialistbehandlingar på patienter i 12 provinser i landet. Sjukhuset valde RayStation som dosplaneringssystem 2015, främst på grund av systemets kapacitet för automatiserad bröstbehandlingsplanering och den unika flermålsoptimeringen. Sedan implementationen har RayStation förbättrat klinikens arbetsflöde, minskat dosberäkningstiderna samt säkerställt behandlingsplaner av konsekvent hög kvalitet.

Lopburi-teamet, lett av Dr. Kriengkri Namthaisong, sjukhusdirektör, och Somsak Khaunchana, chef för medicinsk fysik, installerade nyligen Radixact-systemet, en innovativ strålbehandlingsmaskin som kombinerar integrerad CT-skanning med en unik helixformad behandlingsplattform. Den möjliggör bestrålning 360 grader runt patienten och kan användas för behandling av en rad olika tumörtyper som buk, hjärna, bröst, lungor och hals. Behandlingsprecision uppnås genom daglig 3D-bildtagning för säkerställande av korrekt positionering av patienten med korrekta dosnivåer, även om anatomin förändrats.

Sutthisak Kulpisitthicharoen, M.D., strålningsonkolog vid Lopburi Cancer Hospital, säger: "RayStation är enkelt att använda och skapar ytterst precisa dosplaner. Vi uppskattar funktionen för flermålsoptimering, eftersom den är snabb och ger många möjligheter. Kontureringen är noggrann och behändig, och funktionen för fallback-planering gör att vi kan överföra behandlingen till en annan maskin om det behövs, utan att behöva planera om. RayStation och Radixact är väldigt innovativa system och kombinationen av dem är utmärkt vid komplexa fall."

Chonthon Phihuasuth, sjukhusfysiker vid Lopburi Cancer Hospital, säger: "När vi använder RayStation och Radixact tillsammans förbättras precisionen vid behandlingen. Synergierna mellan de två innovativa systemen gör att vi sparar tid, både vid planering och vid leverans av behandlingen, vilket ökar klinikens effektivitet. Radixact-planering i RayStation gör det möjligt för oss att uppnå väldigt bra dosfördelning, vilket ger effektiva behandlingar med färre komplikationer för patienterna."

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch, säger: "Lopburi Cancer Hospital är ett engagerat och framåtsträvande center som arbetar för att förbättra vården med hjälp av den senaste tekniken. Vi är mycket glada över att få hjälpa kliniken med planeringsbehovet för Accurays avancerade Radixact-system. Synergierna mellan de två systemen medför stora fördelar för patienterna och gör klinikens arbetsflöde mer effektivt."

Joshua H. Levine, VD på Accuray, säger: "Lopburi Cancer Hospital höjer ribban för andra center när det gäller strålbehandlingar. Klinikens beslut att behandla cancerpatienter med kombinationen RayStation och Radixact kommer att öka möjligheterna för Thailands befolkning att behandlas med toppmodern strålbehandlingsteknik. Tillsammans har RayStation och Radixact en kapacitet som ligger väl i linje med sjukhusets mål att leverera den mest effektiva behandling som är möjlig." 

Om Lopburi Cancer Hospital
Lopburi Cancer Hospital är en framstående anläggning i det thailändska distriktet Mueang och har är ett nationellt kompetenscentrum. Centret är pionjär för avancerad teknik och behandlar patienter från provinser i hela Thailand, både med teknik som TomoTherapy och med konventionella strålbehandlingar.
 

Om Accuray 
Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) utvecklar, tillverkar och säljer strålbehandlingssystem som är utformade för att göra cancerbehandlingar kortare, säkrare, effektivare och individanpassade. Målet är att öka både patienternas livslängd och deras livskvalitet. Våra strålbehandlingssystem i kombination med fullt integrerade mjukvarulösningar sätter industristandarden för precision och omfattar alla procedurer för strålbehandling och strålkirurgi. Mer information finns på www.accuray.com, eller så kan du följa dem på Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube. 

Friskrivningsklausul ”Safe Harbor”
Uttalanden i detta pressmeddelande som inte utgörs av historisk information är framåtblickande uttalanden och utgör ”safe harbor statements” såsom de definieras i amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande relaterar till, men är inte begränsat till, kliniska tillämpningar och resultat; patientupplevelser och utfall; förväntningar gällande den första patientbehandlingen och utbildningscentret som omnämnts i detta pressmeddelande; Accurays förmåga att tjäna den breda marknaden; och förväntningar kring användandet at Accurays system tillsammans med RaySearchs erbjudanden samt partnerskapet mellan Accuray och RaySearch. Dessa framåtblickande uttalanden innefattar risker och osäkerhetsfaktorer. Om någon av dessa risker eller osäkerhetsfaktorer uppstår, eller om något av företagets antaganden visar sig vara felaktiga kan faktiska resultat skilja sig från de resultat som beskrivs eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, företagets möjligheter att uppnå god marknadsacceptans för sina produkter; företagets möjligheter att utveckla nya produkter eller förbättra existerande produkter för att möta kundernas behov; företagets begränsade kliniska långtidsdata rörande säkerheten och effektiviteten för produkterna och andra sådana risker som identifieras under rubriken ”Risk Factors” i företagets kvartalsrapport på Form 10-Q, registrerad vid Securities and Exchange Commission (”SEC”) 9 maj 2019 och uppdateras periodiskt via företagets övriga kommunikation med SEC.

Framåtblickande uttalanden avser endast de datum dessa uttalanden görs och baseras på information som är tillgänglig för företaget vid den tidpunkt då uttalandena görs och/eller i god tro från ledningen rörande framtida händelser. Företaget åtar sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden för att avspegla faktisk prestanda eller faktiska resultat, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar framåtblickande information, förutom i den utsträckning som krävs i gällande säkerhetslagar. Enligt detta ska investerare inte sätta obefogad tillit till framåtblickande uttalanden.

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayStation 
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

RaySearch:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com 

Accuray:

Beth Kaplan, kommunikationschef

+1 (408) 789-4426                      

bkaplan@accuray.com            

Jayme Maniatis, MSLGROUP

+1 (781) 684-6610

accuray@mslgroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar