Två stora order på RayStation från Nordamerika

RaySearch Laboratories AB (publ) har mottagit stora order på RayStation från två strålbehandlingskliniker i Nordamerika. Det sammanlagda ordervärdet om 6,4 MUSD (exklusive supportavtal), motsvarande cirka 53 MSEK, har till stor del levererats och beräknas generera intäkter om cirka 38 MSEK i det första kvartalet 2018. Resterande ordervärde kommer att generera intäkter under de närmaste 15 månaderna.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2018 kl. 11.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Löf, VD                       Tel: +46 8 510 530 00       Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO               Tel: +46 70 661 0559        Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2017 lanserade bolaget nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar