1/3 av alla förändringsprojekt av kontor och arbetssätt misslyckas.

Förändring är inte alltid positivt. 1/3 av alla förändringsprojekt av kontor och arbetssätt misslyckas (enligt Leesmans senaste rapport). En förändring av kontor och arbetssätt som ska ge effekt i form av både högre produktivitet och mer välmående medarbetare, är inte helt lätt. Att idag, förstå verksamehetens och medarbetares behov imorgon.

 

Arbetet och utvecklingen av arbetsplatsen blir inte klar för att du har genomfört en flytt av ett kontor, infört ett nytt arbetssätt eller för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver ständigt utvecklas och förvaltas i takt med innovation och krav från medarbetare och arbetsmiljö förändras.

Under Rethink Office samlas experter, talare och deltagare för att driva utvecklingen av arbetsplatsen framåt. Talarna under dagen delar med sig av utmaningar som har uppstått på deras arbetsplats. Hur ska du ta dig an utmaningar som uppstår innan, under och efter förändringar på arbetsplatsen – och hur löser du problemen? Talare från olika organisationer, delar med sig av sina bästa do’s and don’ts, för att du ska kunna ta tillvara på deras erfarenheter – och undvika att upprepa deras misstag. Teman som lyfts under dagen är:

  • Hur du utbildar ledare och medarbetare inför en förändring av arbetssätt
  • Hur du förbereder du din organisation idag för att möta framtidens behov
  • Tankar och lärdomar från praktikfall
  • Trendspaningar kring arbetsplatsen
  • Medarbetarengagemang

 

Konferensen hålls den 16:e Maj på Hotel Rival, Stockholm.

Läs mer om dagen här

Taggar:

Om oss

Sveriges oberoende forum för kunskapsdelning kring den moderna arbetsplatsen.Rethink Office är konferensen för dig som arbetar med att utveckla arbetsplatsen. Du har förstått att arbetet inte är en plats du går till, utan något du gör. Du har också insett vikten av att anpassa arbetsplatsen efter verksamheten. På Rethink Office vill vi därför att du ska lära dig från ledande bolag, verkliga case, kreativa lösningar, diskussioner, utmaningar och möjligheter kopplat till arbetslivet och arbetsplatsen.

Media

Media