Dela

Om oss

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

Citat

Vi vet att diagnos och korrekt behandling ger bättre livskvalitet, färre sjukhusinläggningar, mindre sjuklighet och minskad förtida dödlighet
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
Ett huvudbudskap är kunskapen hos vårdprofessionerna att preventionen börjar redan vid diagnosen.
Joep Perk, senior professor.
Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både antalet försämringstillfällen och sjukhusvistelser för astma- och KOL-patienter. Det ger också en förbättrad förmåga till aktiviteter i det dagliga livet. Nu måste landstingen se till att det finns en strukturerad vår
Inger Ros
Vi vill se en sjukvård som bättre tar tillvara och stärker kunskaperna hos patienterna
Inger Ros, förbundsordförande.
Jag hann tänka att nu dör han i mina armar. Jag förstod att vi måste påbörja hjärt-lung-räddning direkt.
Olle Gabriellson.
- Här har professioner, patientorganisationer och Socialstyrelsen jobbat fram viktiga riktlinjer som ska hjälpa patienterna, men så har man ingen plan för hur man ska genomföra dem. Riktlinjerna riskerar nu att bli tomma ord.
Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung
"Man använder utskrivningen efter sjukhusvistelsen till en ”omstart” för patienten och närstående."
Joep Perk.
Odiagnostiserade flimmerpatienter kan få stroke och personer med hjärtsvikt får sämre livskvalitet och riskerar att dö i förtid
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
- Om Sofia inte varit så snabb i tanken hade jag inte suttit här i dag.
Ronnie Bergerståhl
Många känner inte ens till att de har KOL och att de genom rätt behandling kan må så mycket bättre
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
Vårdkedjan vid livshotande tillstånd som hjärtinfarkt och stroke börjar vid 112-samtalet. Fungerar inte samtalet brister vårdkedjan redan innan den kommit igång.
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
Våra medlemmar har fått nog av de ständiga vårdproblem som finns inom dessa stora folksjukdomar
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
Den största utmaningen för vården är att hitta patienterna. Idag är det ett stort antal personer som bär på sjukdomen utan att veta om det
Peter Vasko, hjärtläkare, ordförande RiksSvikt.
De nya riktlinjerna framhåller att fysisk aktivitet med hjälp av bra läkemedel vid KOL hjälper mycket mer än vad många tidigare trott
Peter Odebäck, Luftvägsregistret.
Det är dags att sluta behandla patienten som ett objekt. Istället måste vården se henne som en jämbördig part
Inger Ros
Nu hoppas vi på att vården får möjlighet att leverera faktiska resultat och att riktlinjerna inte blir gammal skåpmat
Inger Ros
Många ger upp. Att jag inte gjorde det berodde helt och hållet på att jag var envis och vägrade ge upp. Nu efteråt så berättar jag för alla hur viktigt det är att fortsätta HLR även om man inte får ett gensvar från personen som är sjuk. Sjukvårdarna kan göra underverk
Eva Stenström
Det här är ett mycket bra initiativ som vi hoppas att ännu fler kommuner tar efter
Inger Ros, förbundsordförande.
Förbundet har en viktig roll att värna rätten till bästa möjliga behandling och stöd.
Christine Cars-Ingels
För en person i akut behov av den hjälp och vård en ambulans kan ge spelar det ingen roll att ambulansen lämnat stationen inom 90 sekunder om den ändå inte hinner fram i tid, säger Inger Ros.
Inger Ros, förbundsordförande.
Nu är det dags för sjukvården att aktivt leta förmaksflimmer och screena alla 65 år och äldre med riskfaktor som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, tidigare stroke och kvinnligt kön.
Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung
SPICI-studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften EuroIntervention har gett oss ny kunskap som kommer att få stor betydelse för morgondagens hjärtpatienter.
Professor Joep Perk, Linnéuniversitetet Kalmar.
Jannicke är en riktig hjälte. En sådan här snabb insats som hon har gjort kan vara skillnaden mellan liv och död vid plötsligt hjärtstopp.
Inger Ros, ordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung
Med det nya namnet gör vi en nystart.
Inger Ros
Ambulansstationscheferna i vår studie påpekar ofta att det behövs många fler ambulanser, men också att befintliga ambulanser måste användas på ett bättre sätt
Inger Ros
Jag var rädd att göra fel men jag gjorde som jag hade lärt mig och efter en liten stund såg jag att han fick tillbaka andning och puls
Emelie Härdig
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp