Det schweiziska bolaget Regedent tar över den globala lanseringen av Perisolv

RLS Global har tecknat ett nytt distributörsavtal med Regedent AG. Det nya avtalet innebär en global lansering av Perisolv där nästa steg är att registrera produkten i USA. När Regedent även tar över själva produktionen av Perisolv kommer ett mer omfattande licensavtal att tecknas.

– Med distributions- och licensavtal för våra dentalprodukter kan vi bättre koncentrera oss på lanseringen av sårvårdspreparatet ChloraSolv, kommenterar Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

Det är en intensiv period för det Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget RLS Global. Innan årsskiftet blev det klart med den riktade nyemissionen till Zebra Holding (familjen Lundin), en nyemission som tillför bolaget drygt 36,5 Mkr. En företrädesemission till befintliga aktieägare under februari och mars beräknas ge ytterligare 33,6 Mkr.

-       Emissionerna ger oss den starka finansiella bas vi behöver för att kommersialisera ChloraSolv de närmaste åren. För att koncentrera våra interna resurser till den lanseringen, har vi valt att framöver lägga ut bolagets dentalprodukter på externa samarbetspartners. Distributörer har vi arbetat med hela tiden men inom kort kommer vi även att lägga ut produktionen, först med Perisolv och så småningom även med övriga dentalprodukter, säger Kenth Hanssen.

RLS och Regendet har samarbetat sedan 2014.

Regedent har de senaste två åren initierat kliniska studier och genomfört prekliniska studier kring Perisolv med mycket lyckade resultat. De pågående kliniska studierna koncentrerar sig på hur effektivt Perisolv kan åtgärda parodontit* men även mucosit** och periimplantit***.

-        Idag lider 40-50 % av populationen av parodontit, vilket kan leda till förlust av tänder. Mucosit förekommer hos upp till 40 % av patienter med dentala implantat. Förekomsten av periimplantit är uppskattad till mer än 10 % av dessa patienter. Perisolv visar unika egenskaper i behandling av parodontit, mucosit och periimplantit, säger Herbert Früh, VD för Regedent.

-        Produkten tar bort bakteriologisk biofilm och dödar omedelbart patogena microorganismer. Vidare visar Perisolv snabb reduktion av inflammationen och hindrar vidare nedbrytning av parodontal vävnad.

Herbert Früh är en av delägarna i Regedent och har under sin karriär varit aktiv i bolag som Straumann (ett av världens största implatatföretag) och Geistlich. Han säger så här om avtalet med RLS:

-        Vi ser Perisolv som vår viktigaste produkt för framtiden. Utifrån de resultat vi sett i prekliniska studier och vid kliniska observationer, har Perisolv potentialen att bli en standardbehandlingsmetod inom tandlossningssjukdomar. Med det nya avtalet får vi ett större ansvar men vi ser också den stora potential produkten utgör på en global marknad, vilket är oerhört spännande. Vi kommer bland annat att medverka med ett halvdagsprogram med Perisolv vid världens största parodkonferens, Europerio 2018, där vi avser att presentera resultat från flera av de studier som nu pågår under vår ledning.

*    parodontit betyder inflammation i tandens fäste

**   oral mucosit är en inflammation och sårbildning av munslemhinnan

***  periimplantit är infektioner i vävnad runt tandimplantat 

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar