Dela

Kontakt

 • Roland Frösing

  Acting CEO


  +46 723 20 61 00
 • Torbjörn Sannerstedt

  Acting CFO


  +46 708 66 22 55
 • Citat

  Jag är mycket nöjd med att Journal of Wound Care, en högt respekterad branschtidskrift, har publicerat resultaten av RLS kliniska studie ChloraSolv01. Detta ökar medvetenheten om de fördelar som ChloraSolv ger patienter med svårläkta sår.
  Karin Fischer, VD, RLS Global
  Att nu ChloraSolv, med mycket god effekt, kan användas på venösa och diabetiska bensår är mycket positivt, inte bara för drabbade patienter och anhöriga utan även för sjukvården och samhället då denna patientgrupp står för stora vårdkostnader
  Karin Fischer, CEO, RLS Global
  “Vi är glada för det positiva beskedet från Lloyd’s Register och att de godkänt den tekniska dokumentationen för ChloraSolv
  Karin Fischer, VD RLS Global
  RLS now has a detailed plan with activities for bringing ChloraSolv to the European markets in a structured manner.
  Karin Fischer, CEO
  I mitten av november fick vi ett positivt besked från Svenska Läkemedelsverket att påbörja en ny utvidgad studie för ChloraSolv.
  Karin Fischer, VD, RLS Global AB
  ”Vi är naturligtvis mycket nöjda med att få inleda ett samarbete med en aktör som har en dedikerad säljkår på många marknader runt om i världen”
  Magnus Olsson, Sälj och Marknadschef för RLS Global.
  • Design Dossier för ChloraSolv är inskickad till vår Notified Body LRQA och granskning pågår. Vi har en kontinuerlig kontakt med både Notified Body och Competent Authority för att underlätta granskningen.
  Kenth Hanssen, VD RLS Global
  Karin Fischer, som närmast kommer från Getinge, har en lång och bred erfarenhet från den globala medicintekniska marknaden där hon varit verksam i olika befattningar i företag som Johnson&Johnson, XVIVO Perfusion och Getinge AB.
  Peter Hentschel, styrelseordförande RLS Global
  Vi fokuserar på att registrera ChloraSolv på den europeiska marknaden och att lansera i Europa redan under senare delen av 2018
  Kenth Hanssen, VD RLS Global
  Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
  Kenth Hanssen, VD RLS Global AB
  Anders Husmark får rollen Affärsutvecklingschef på RLS och vi är mycket glada att få ta del av Anders breda erfarenhet från sårvårdsbranchen, såväl den kommersiella sidan som produktutveckling.
  Kenth Hanssen, VD RLS Global
  Listningen på Nasdaq First North ligger i helt i vår linje med att utveckla RLS till ett snabbväxande bolag inom sårvårdsprodukter på global nivå.
  Kenth Hanssen, VD RLS Global
  Studien visar på positiva resultat vid behandling av kroniska och infekterade sår, framförallt under den första delen av läkningsprocessen. Vi vet inte vilka mekanismer som ligger bakom detta ännu, men behandlingen rengör såren och möjliggör en snabbare läkningsprocess. Vi har i det första forskningsprojektet studerat patienter med diabetes, men det är sannolikt att denna behandling ska kunna hjälpa patienter med andra typer av sår
  Dr. Björn Eliasson, Professor vid Göteborgs universitet
  Den årliga samhällskostnaden i Sverige för behandling av kroniska fotsår hos diabetespatienter har uppskattats till mellan 800-1,600 miljoner kronor, varav kostnader för amputationer bedöms ut-göra en dryg fjärdedel, cirka 200-450 miljoner kronor. Förkortade behandlingstider och en minsk-ning av antalet amputationer skulle medföra både livskvalitetsvinster för patienterna och möjlig-heter till samhällsekonomiska besparingar
  Fredrik Olson, hälsoekonom på Nordic Health Economics AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera