RLS Global förstärker företagsledningen med Anders Husmark från Mölnlycke Health Care

RLS Global förstärker sin företagsledning med Anders Husmark inför kommersialiseringen av det nya sårvårdspreparatet ChloraSolv. 

– Anders Husmark får rollen Affärsutvecklingschef på RLS och vi är mycket glada att få ta del av Anders breda erfarenhet från sårvårdsbranchen, såväl den kommersiella sidan som produktutveckling, konstaterar Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

– Det kommer bli oerhörd spännande att arbeta med RLS intressanta teknologi och få vara en del av det team som sätter en ny betydelsefull produkt på sårvårdsmarknaden, säger Anders Husmark.

Anders har en bred bakgrund från Mölnlycke som kommer väl till pass hos RLS då han arbetat genom hela värdekedjan i rollerna som chef för R&D Wound Care, Affärsområdeschef för sårvård globalt samt Country Manager Sweden. 

Anders Husmark tillträder sin nya tjänst den 1 september 2017.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl 13:00

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Anders Husmark får rollen Affärsutvecklingschef på RLS och vi är mycket glada att få ta del av Anders breda erfarenhet från sårvårdsbranchen, såväl den kommersiella sidan som produktutveckling.
Kenth Hanssen, VD RLS Global