Sårvårdsprodukten ChloraSolv godkänd för den europeiska marknaden

Göteborg, 10 april 2019 – RLS Global AB tillkännager att företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, för diabetiska fotsår, har framgångsrikt erhållit CE godkännande av Lloyd’s Register. ChloraSolv är nu godkänt för lansering i 32 europeiska länder.

  

ChloraSolv bygger på en svensk innovation som baseras på en unik buffrad hypokloritteknologi för att debridera och rensa upp kroniska sår och möjliggör en naturlig sårläkningsprocess. Kliniska data har visat att ChloraSolv har unika egenskaper att rensa upp infekterade diabetiska fotsår och därmed göra det möjligt att starta en effektiv läkningsprocess.

“Vi är glada för det positiva beskedet från Lloyd’s Register och att de godkänt den tekniska dokumentationen för ChloraSolv säger Karin Fischer, Vd för RLS Global. Vi kan nu lansera ChloraSolv i 32 länder i Europa och äntligen erbjuda denna behandling till patienter som lider av diabetiska fotsår”. 

I Europa är det nästan fyra miljoner patienter som behandlas för diabetiska fotsår varje dag. Det finns ett stort medicinskt behov av mer effektiva behandlingar. Diabetiska fotsår och andra kroniska sår tar ofta lång tid att läka eller läker inte alls. Antalet diabetessår fortsätter att öka, i takt med utvecklingen av diabetes i Europa och resten av världen. I Skandinavien står behandlingen av kroniska sår för 2–4 procent av den totala hälsobudgeten.

“En effektiv rengöring och debridering ger bättre förutsättningar för sårläkning säger Anders Husmark, Affärsutvecklingschef på RLS Global. Med ChloraSolv kan vi bidra med en bättre behandling av patienter och kostnadseffektivitet för sjukvården”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Fischer, CEO RLS Global AB,

+46 (0) 702 48 46 51, karin.fischer@rlsglobal.se

Anders Husmark, CBDO RLS Global AB,

+46 (0)72 450 94 03, anders.husmark@rlsglobal.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl 08:00.

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 (0)8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

“Vi är glada för det positiva beskedet från Lloyd’s Register och att de godkänt den tekniska dokumentationen för ChloraSolv
Karin Fischer, VD RLS Global