RLS Global tecknar avtal med ett av världens ledande dentalbolag

Ett distributionsavtal har idag tecknats mellan RLS Global och ett av världens ledande dentalbolag. Det globala bolaget har under en tid uppvaktat RLS för att erhålla exklusivitet att sälja kariesprodukten Carisolv i Tyskland, Storbritannien och Italien. Avtalet omfattar också en option för USA och ytterligare tre europeiska länder, Sverige, Portugal och Spanien.

”Vi är naturligtvis mycket nöjda med att få inleda ett samarbete med en aktör som har en dedikerad säljkår på många marknader runt om i världen”, säger Magnus Olsson, Sälj och Marknadschef för RLS Global.

Det aktuella dentalbolaget har på eget initiativ genomfört marknadsanalyser och intervjuer med tandläkare på den europeiska marknaden.

”Intresset för vävnadsbevarande tandvård ökar och det är vad Carisolv kan erbjuda med kemo-mekanisk behandling baserad på RLS Global’s hypoklorit-teknologi. 

För RLS har utmaningen tidigare legat i att övertyga en konservativ tandläkarkår om de uppenbara fördelarna med att använda Carisolv. Inte minst när det handlar att introducera barn till tandvården eller hjälpa patienter som vill minimera behandling med borr. 

"Vi är övertygade att vår nya samarbetspartners professionella och välutbildade säljkår lyckas bättre än vår tidigare, betydligt mindre säljorganisation”, konstaterar Magnus Olsson.

Distributionen enligt avtalet börjar från och med 1 oktober i Europa i år. Det initiala minimiåtagandet om ca 1,5 mkr från dentalbolaget skall ses som ringa i jämförelse med den potential produkten har på marknaden. Efter 15 månader kommer testlanseringen att utvärderas inför framtida volymåtaganden. Försäljningsstart i USA är villkorad av myndighetsgodkännande och RLS ser på möjligheten att omregistrera Carisolv. Karies produkten har tidigare varit registrerad i USA, men registreringsansökan behöver uppdateras på grund av produktionstekniska förändringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Olsson, Sälj & Marknadschef RLS Global AB, 0706-836205magnus.olsson@rlsglobal.se 

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 15:00

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.rlsglobal.se 

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi är naturligtvis mycket nöjda med att få inleda ett samarbete med en aktör som har en dedikerad säljkår på många marknader runt om i världen”
Magnus Olsson, Sälj och Marknadschef för RLS Global.