RLS rekryterar Karin Fischer som ny VD för RLS Global

Efter fyra år som VD för RLS Global har Kenth Hanssen på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag. 

Karin Fischer, som närmast kommer från Getinge, har en lång och bred erfarenhet från den globala medicintekniska marknaden där hon varit verksam i olika befattningar i företag som Johnson&Johnson, XVIVO Perfusion och Getinge AB. 

”Det skall bli en spännande resa där jag ser fram emot att få vara en del av detta mycket kompetenta team. Produkten ChloraSolv har en stor potential att bidra till patienters förbättrade hälsa och den fyller ett tydligt gap inom sårvårdsmarknaden”, säger Karin Fischer. 

”Vi är tacksamma för det fina jobb som Kenth har gjort med att strukturera upp och bemanna RLS Global så att företaget nu är förberett inför en kommersiell expansion och vi önskar honom lycka till i hans nya utmaningar. 

 Samtidigt välkomnar vi Karin Fischer där vi får en VD med internationell erfarenhet från medicinteknik och sårvård, erfarenheter som behövs för att leda RLS Global in i nästa fas av bolagets utveckling”, säger Peter Hentschel, styrelseordförande för RLS.

”Under mina år som VD har vi byggt en stark organisation som skall ta ChloraSolv till marknaden där bolaget nu är väl positionerat”, säger avgående VD Kenth.

Karin tillträder sin roll 20 augusti. Kenth kommer att kvarstå som VD fram till årsstämman den 13 juni. I perioden mellan årsstämman och fram till dess tar Anders Husmark (Chief Business Development Officer) rollen som tf. VD.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hentschel, Styrelseordförande RLS Global AB, 0703-59 29 11p.hentschel@telia.com 

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 15:00

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Karin Fischer, som närmast kommer från Getinge, har en lång och bred erfarenhet från den globala medicintekniska marknaden där hon varit verksam i olika befattningar i företag som Johnson&Johnson, XVIVO Perfusion och Getinge AB.
Peter Hentschel, styrelseordförande RLS Global