Förlikning med Karin Bergqvist

Förlikning med Karin Bergqvist

RLS Global AB har nått en förlikning med Dr. Karin Bergqvist, en av två som är uppfinnare till ChloraSolv. Dr Bergqvist väckte åtal mot RLS Global AB då hon yrkade på ytterligare ersättning för hennes tidigare uppdrag och rättigheter kring uppfinningen av ChloraSolv. Resultatet av förlikningen är betydligt mindre än det ursprungliga kravet i stämningen och inkluderar inte någon omedelbar betalning till Dr. Karin Bergqvist. Ersättningsmodellen baseras på en mindre procentsats av den framtida nettoförsäljningen. Förlikningen kommer att ha en obetydlig påverkan på RLS Global AB resultatutveckling de närmaste åren.

Vi kan nu koncentrera alla våra resurser på att kommersialisera ChloraSolv för diabetiska fotsår i enlighet med vårt nyligen utfärdade CE-certifikat, säger Karin Fischer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Fischer, CEO RLS Global AB

+46 (0) 702 48 46 51, karin.fischer@rlsglobal.se

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB

+46 (0)76 133 27 47, eva.jagenheim@rlsglobal.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl 12.00.


About RLS Global
For more than 20 years, RLS Global has worked with Oral Care specialists, pioneering new therapies for Oral Care and their patients. We are now taken another major step toward easier and more effective care within Wound Care. We will continue to work with Health care Professionals to ensure to develop a treatment that further helps deliver the best care for each patient. The method is clinically proven and saves the patient a lot of suffering. Our focus is on caring for the patients, developing efficient and safe products that offer gentle treatment methods. We’re proud to provide Minimally Invasive Therapy which provides Quality of Life for patients worldwide.

Om oss

RLS Global AB samarbetat med specialister inom tandvård sedanmånga år tillbaks, utvecklat och lanserat innovativa lösningar förtandvårdspatienter. Vi har nu tagit ytterligare ett steg inomföretaget och breddat vårt erbjudande genom att bygga upp ett nytt affärsområde - sårvård. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med sjukvårdspersonal för att utveckla en behandling som hjälper till att leverera den bästa vården för varje patient. Behandlingen är kliniskt bevisad och sparar patienten mycket lidande. Vårt fokus ligger på att ta hand om patienter samt utveckla säkra och effektiva produkter som erbjuder skonsamma behandlingsmetoder. Vi är stolta över att kunna erbjuda minimalinvasiv behandling och förbättra livskvaliteten för patienter över hela världen.