Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 28 november 2017 extra bolagsstämma på bolagets nya kontor i Mölndal. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, vilka presenterats på företagets hemsida.

Stämman beslöt vidare att välja Peter Hentschel och Karin Eliasson som nya styrelse-ledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Peter Hentschel valdes till ny ordförande.

Jan Fornell och Joachim Cederblad avgår som ledamöter samt Joachim Cederblad som styrelsens ordförande.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar