Marknadsmeddelande 299/16 - Handelsstopp i RLS Global AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget per dagens datum. 

Information om aktien:

Kortnamn: RLS

ISIN-kod: SE0005190725

Orderbok-ID: 87701

Organisations nr: 556726-3495

Stockholm den 16 december 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global