Marknadsmeddelande 30/17 - Information om företrädesemission RLS Global AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (RLS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 17 februari 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 februari 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 8,0 SEK per aktie. (1:13 á 8,0 SEK)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 27 februari 2017 till och med den 9 mars 2017. Teckningstiden är den 27 februari 2017 till och med den 13 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 februari 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: RLS TR
ISIN-kod: SE0009662620 
Orderboks ID: 132869
Första handelsdag: 27 februari 2017
Sista handelsdag: 9 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RLS BTA
ISIN-kod: SE0009662638
Orderboks-ID: 132870
Handelsperiod: Den 27 februari 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 13 februari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global