Marknadsmeddelande 80/17 - Sista dag för handel med BTA i RLS Global AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (RLS BTA), är den 6 april 2017.  

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: RLS BTA
ISIN-kod: SE0009662638
Orderboks-ID: 132870
Sista handelsdag: 6 april 2017

Stockholm den 3 april 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global