Ny Aktieägarlista på RLS Global AB

Report this content

RLS Global AB genomförde en riktad nyemission och ökade det egna kapitalet med 50 MSEK per den 25 september 2019. Det är glädjande att RLS har attraherat nationella och internationella institutioner för att etablera en långsiktig grund för företaget, säger Karin Fischer, VD RLS Global.

Den nya aktieägarelistan finns på RLS hemsida via bifogad länk: https://rls.global/investor/financial-information/list-of-owners-2/

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Fischer, CEO
Tel. +070 248 46 51
karin.fischer@rlsglobal.se

Eva Jagenheim, CFO
Tel. 031 780 68 20
eva.jagenheim@rlsglobal.se

RLS Global
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon 08 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global