Nytt datum för extra bolagstämma

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal, enligt separat kallelse. 

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal, enligt separat kallelse. 

Agendan för den extra stämman är oförändrad. Den enda frågan som skall hanteras är att RLS Global avser förstärka sin styrelse med börserfarenhet och branschkunskap inom sårvård. Peter Hentschel föreslås bli ny styrelseordförande och Karin Eliasson ny styrelse-ledamot, vilka personligen inte kommer att medverka. Inga andra frågor kommer att behandlas.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annelie Skafte Persson, CFO 0707-909558, annelie.skaftepersson@rlsglobal.se. 

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar